Parlament Europejski ogłasza globalny kryzys klimatyczny

0
Power Station Combined Heat And Power Plant Chimneys by jwvein (CC BY 2.0)

Wczoraj zostały przyjęte przez parlament Europejski dwie rezolucje dotyczące zmian klimatycznych. W jednej z nich został ogłoszony kryzys klimatyczny. Już niedługo w Madrycie odbędzie się szczyt klimatyczny COP25.

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję deklarującą kryzys klimatu oraz środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej.

W komunikacie podano, że europosłowie chcą, aby Komisja Europejska zapewniła dostosowanie swoich działań do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 stopnia Celsjusza.

W drugiej rezolucji Parlament wzywa UE do przedstawienia podczas konferencji ONZ strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Posłowie wzywają również nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 procent do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu. To inspirowany przez New Deal prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta program globalnych reform, których celem ma być pobudzenie gospodarki światowej i uniezależnienie jej od nieodnawialnych surowców oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Według zaleceń, państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny co najmniej podwoić składki wpłacane do międzynarodowego Zielonego Funduszu Klimatycznego. Fundusz ten działa pod auspicjami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wspomagającego kraje rozwijające się walce ze zmianami klimatu.

Parlament wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do stopniowego wycofania wszystkich bezpośrednich i pośrednich dotacji na paliwa kopalne do 2020 roku.

Wiele krajów, administracji lokalnych i naukowców zadeklarowało, że nasza planeta stoi w obliczu zagrożenia klimatycznego.

Źródło: pap.pl