Ruszył system wnioskowania o status osoby osiedlonej

0
Brexit Passport Control Closed Sealed British by bluebudgie (CC0 1.0)

W sobotę 30 marca, został uruchomiony system wnioskowania o status osiedlonego dla obywateli państw Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Wnioski, które można składać przez rządową stronę internetową, można składać do 30 czerwca 2021 roku.

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej – opartego na brytyjskim, a nie, jak dotychczas, unijnym prawie – zagwarantuje zachowanie większości dotychczasowych praw, w kwestii między innymi pobytu, pracy, edukacji i dostępu do świadczeń społecznych.

Cała procedura uzyskania statusu osiedlonego odbywa się elektroniczne – na podstawie przekazanych informacji system w czasie rzeczywistym przeprowadza wstępną ocenę aplikacji i wskazuje, czy osoba wypełniająca formularz ma prawo ubiegać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

Od połowy stycznia wnioski w tej sprawie mogli składać w publicznej fazie testowej obywatele UE, którzy mają ważne paszporty biometryczne oraz członkowie rodzin spoza UE dysponujący biometrycznymi kartami pobytu. Wcześniej prowadzono także testy sektorowe, obejmujące między innymi pracowników szkolnictwa wyższego i publicznej służby zdrowia.

Koszt złożenia wniosku wynosił dotychczasowo 65 funtów w przypadku osoby dorosłej oraz 32,50 funta dla osób poniżej 16. roku życia.

Jednak warto podkreślić, że od 30 marca złożenie wniosku jest bezpłatne. W przypadku gdy wnioskodawca uiścił już opłatę, otrzyma jej zwrot. Potwierdzenie wysłania zwrotu ma być wysyłane drogą e-mailową.

Brak rejestracji przed 30 czerwca 2021 roku będzie mogło skutkować uznaniem pobytu danej osoby w Wielkiej Brytanii za niezgodny z prawem.

Ambasada RP w Londynie poinformowała, że nie jest przewidziane wydawanie “fizycznego” dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu osiedlonego. “Osoby posiadające status osiedlonego będą mogły wjeżdżać na teren Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu lub dowodu osobistego do 31 marca 2025 roku” – dodano.

Co trzeba udowodnić, by uzyskać status osoby osiedlonej?

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, trzeba udowodnić, że przez ostatnie pięć lat – do końca okresu przejściowego 31 grudnia 2020 roku – przebywało się na terytorium Zjednoczonego Królestwa przez co najmniej sześć miesięcy w każdym z tych lat. W przeciwnym razie osoba składająca wniosek otrzyma tymczasowy status osiedlonego, który będzie można wymienić po wypełnieniu wymogu pięciu lat.

Wniosek będą mogły również składać członkowie rodzin obywateli UE. “W przypadku dalszej rodziny osoby te muszą zamieszkiwać w Wielkiej Brytanii dnia 31 grudnia 2020 roku, bliższa rodzina (małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie) mogą dołączyć po tej dacie” – poinformowała w komunikacie Ambasada RP w Londynie.

Według szacunków brytyjskiego urzędu statystycznego za drugi kwartał 2018 roku, w Wielkiej Brytanii mieszka 889 tysięcy Polaków.

Źródło: bbc.co.uk