Sonda: Imigranci doceniają życie w Szkocji, ale…

0
Flag of Scotland Tło fotografie designed by Www.slon.pics - Freepik.com

Został opublikowany raport „Brexit i obywatele UE w Szkocji: wpływ, wyzwania i sposoby wsparcia”, który powstał na podstawie informacji zebranych od niemal 400 imigrantów UE mieszkających w Szkocji. Wśród przebadanych ankietowanych osób byli m.in. Polacy, Rumuni, Bułgarzy, ale też Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi.

Raport powstał na zlecenie projektu EU Citizens Rights Project (Prawa Obywateli UE), który udziela informacji, porad i wsparcia obywatelom Unii Europejskiej mieszkającym w Szkocji. Celem powstania raportu było sprawdzenie odczuć i potrzeb Europejczyków mieszkających na Wyspach.

Wyniki mówią o tym, że większość z nich jest zadowolona z wyboru miejsca emigracji, ale ma duże obawy, co do swojej przyszłości, zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się Brexitu i nowych zasad regulujących pobyt na terenie Wielkiej Brytanii.

Najbardziej niepokojące wnioski płynące z raportu, to te, że wiele osób w ogóle nie słyszało nawet o settled status. Nawet osoby, które przychodziły na spotkania organizowane przez EU Citizens Rights Projects, już trochę zorientowane w temacie Brexitu, miały niewielką wiedzę o statusie osiedlenia – mówi autorka raportu dr Paulina Trevena, socjolog zajmująca się migracją międzynarodową.

Nie ma znaczenia, czy chodzi o imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej czy Zachodniej. Stopień niepokoju, co będzie, dotyczy w równym stopniu Europejczyków z zachodu, jak i wschodu naszego kontynentu. Ludzie pytali: „Czy będziemy mogli tutaj zostać, pracować?”, „Czy jeśli mam dziecko z Brytyjczykiem, ale już się z nim rozstałam, czy będę miała prawo podróżować z tym dzieckiem?”. – opowiada dr Trevena.

Najbardziej zagrożone mogą czuć się osoby, które mają niejasną sytuację związaną z zatrudnieniem. Na przykład ci, którzy nie mają kontraktu lub nie mają stałej pracy, dorabiają w kilku miejscach albo miały dłuższą przerwę w zatrudnieniu. To może wiązać się z kłopotami w momencie, gdy trzeba będzie udokumentować, że jest się w UK przez pięć lat, a tyle czasu trzeba spędzić na Wyspach, aby dostać settled status. Informowanie o warunkach otrzymania statusu osiedlenia jest też ważne dlatego, że termin rejestracji będzie ograniczony w czasie i po prostu ci mniej, czy też wcale niepoinformowani, mogą nie dostać statusu osiedlenia.

Spotkania w ramach projektu EU Citizens Rights Project odbywały się w Szkocji. Wielu obecnych na nich imigrantów podkreślało, że są zadowoleni z faktu, iż za cel emigracji nie wybrali Anglii.

Postrzegają Szkocję jako kraj bardziej przyjazny i bezpieczny dla obcokrajowców. Nie można jednak powiedzieć, że wszyscy są w Szkocji szczęśliwi. Są imigranci, którzy mają problemy z pracą, inni po prostu nie odnajdują się tu, choćby dlatego, że nie znają języka. Są też tacy, którzy odczuli niechęć z racji bycia imigrantem – dodaje dr Paulina Trevena.

Zawarte w raporcie rekomendacje mają być przedstawione rządowi w Londynie, jak również szkockiemu. Mają być także przekazane organizacjom trzeciego sektora oraz firmom.

Wybrane rekomendacje dla rządu Wielkiej Brytanii – jak najszybsze przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat statusu osiedlenia dla rządu szkockiego – zapewnienie jednego źródła informacji na temat Brexitu ze zwróceniem uwagi na specyficzne przepisy obowiązujące w Szkocji, np. dotyczące wsparcia dla obywateli UE dla rządu szkockiego i samorządu lokalnego – zapewnienie finansowania tłumaczeń ustnych i interpretacji przepisów dla służb publicznych i organizacji trzeciego sektora wspierających migrantów z UE w procesie ubiegania się o status osób osiedlonych.

W raporcie podkreślono również, że rząd brytyjski niewystarczająco angażuje się w sprawy obywateli UE, w związku z czym wielu z nich nie ma świadomości, że powinna ubiegać się o uregulowanie swojego statusu. Ci, którzy są świadomi, nie mają pewności co do tego procesu, co sprawia, że ma to wpływ na ich samopoczucie.

Aby zapewnić dodatkową pomoc, szkocka sieć Citizens Advice dostarczy obywatelom europejskim w Szkocji nową usługę doradczą na temat zmian w przepisach imigracyjnych, które wejdą w życie po Brexitu.

Źródło: emito.net