Skargi osób którym odebrano zasiłki dotarły do parlamentu

0
Finger Euro Hands Pension Pensioner Pay Coins by anaterate (CC0 1.0)

Komisja parlamentarna poinformowała, że rząd musi pilnie poddać ponownej ocenie swoje “okrutne” sankcje na rzecz zasiłków.

Sankcje zasiłkowe są karami nakładanymi na osoby, które nie spełniają warunków takich jak uczestnictwo w spotkaniach urzędów pracy.

Komitet ds. pracy i emerytur stwierdził, że samotni rodzice, osoby opuszczające zakłady opiekuńcze oraz osoby niepełnosprawne są “niewspółmiernie wrażliwe” na sankcje.

Departament Pracy i Emerytur (DWP) stwierdził, że jego program jest “rozsądny”.

Rzecznik DWP dodał, że sankcje były “stosowane tylko w niewielkiej ilości przypadków”.

W raporcie komisji stwierdzono jednak, że ludzkie koszty obecnego systemu były “zbyt wysokie”.

Oprócz absencji na spotkaniach w urzędzie pracy, można nałożyć sankcje za brak starań o znalezienie pracy, a także umożliwić powodom utratę 100% zasiłku dla osób poszukujących pracy lub powszechnego zasiłku w standardzie kredytowym.

W niektórych poważniejszych przypadkach – takich jak brak podjęcia pracy zarobkowej – wnioskodawcy mogą stracić świadczenia przez okres trzech lat.

W raporcie komitetu zalecono, aby maksymalny okres takich sankcji wynosił dwa miesiące w przypadku pierwszego niespełnienia warunków oraz cztery do sześciu miesięcy w przypadku kolejnych naruszeń.

Zwrócono również uwagę na to, że „dodatkowymi obciążeniami” są zagrożone dzieci, ponieważ wycofanie świadczeń rodziców szkodzi ich dobrobytowi.

Komisja otrzymała ponad 500 odpowiedzi, w których wyszczególniono doświadczenia skarżących w zakresie systemu sankcji, w tym przypadki “skrajnych trudności i niepokoju”.

Należą do nich osoby na wózkach inwalidzkich, które “sypiały kątem na kanapie” u przyjaciół lub spały w bibliotece w college’u przez rok, kiedy to został niesłusznie odebrany im zasiłek.

Komisja wysłuchała skarg również od mężczyzny, który został ukarany za to, że brakowało mu wizyty w urzędzie pracy trzy dni po przyjęciu do szpitala z ciężkimi napadami padaczkowymi.

Inna respondentka, samotnie wychowująca matka, powiedziała posłom, że została ukarana po tym, jak problemy z opieką nad dziećmi sprawiły, że musiała przejść z pełnego wymiaru pracy na niepełny wymiar godzin. Opisała, w jaki sposób jej miesięczny dochód spadł ze średnio 800 funtów miesięcznie do 300 funtów, pozostawiając jej wsparcie w postaci paczek żywnościowych od przyjaciół.

Frank Field, który przewodniczy komitetowi, powiedział, że słyszał o “strasznych i niepotrzebnych trudnościach” od ludzi, którzy zostali poddani sankcji.

Komitet stwierdził, że ministrowie nie mieli pojęcia, ile osób cierpi z powodu reżimu sankcji z “niedopuszczalnego” braku odpowiedniej oceny jego skutków.

Źródło: bbc.co.uk