Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracowników budowlanych

0
Electrician Electric Electricity Worker by jarmoluk (CC0 1.0)

Według Health & Safety Executive w roku 2016/17 odnotowano 137 śmiertelnych obrażeń, a kolejne 0,6 miliona wypadków śmiertelnych było spowodowanych wypadkami przy pracy.

Wiele z tych obrażeń wystąpiło na terenie budowy. Brytyjskie przepisy dotyczące projektowania i zarządzania terenem budowy określają, co ludzie zaangażowani w prace budowlane muszą zrobić aby chronić się przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami w pracy. Przepisy te, jak wiemy, mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy branży budowlanej. Oprócz tych przepisów obowiązują inne regulacje prawne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracownikow i do tych regulacji pracodwacy musza się bezwzględnie dostosować aby zapewnić ochronę swoich pracowników.

Pracodawcy powinni raz na jakiś czas przeprowadzać odpowiednią i wystarczającą ocenę ryzyka zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Tak zwany „risk assesment” na budowie powinien byc przeprowadzany prawie codziennie ponieważ otoczenie na budowie zmienia się również codziennie. Nowe dostawy sprzętu i materiałów budowlanych to powód do przeprowadzenia inspekcji risk assessment.  Ocena powinna być regularnie weryfikowana i aktualizowana.

Po dokonaniu oceny ryzyka pracodawca ma obowiązek próbować zadziałać w taki sposób by zmniejszyć ryzyko, które zostało zidentyfikowane.

Istnieją istotne zasady brytyjskiego BHP dotyczące wskazówek co do których powinni stosować sie pracodawcy, aby chronić pracowników na terenie budowy.

Są to:

 • Utrzymanie terenu budowy w czystości i porządku

– drożne utrzymanie ścieżek i przejść na terenie budowy, czy bez śmieci, desek i tym podobnych

 • Odgradzanie niebezpiecznych obszarów i używanie znaków ostrzegających ludzi przed tymi obszarami
 • Upewnienie się, że konstrukcje, takie jak na przykład świeżo budowane ściany, są bezpieczne, a roboty wyburzeniowe są właściwie zaplanowane, a pracownicy wiedzą, co robić co oznacza że każdy pracownik powinien być na bierząco informowany o tym co ma dziać się na budowie w danym dniu
 • Upewnianie się, że rowy i wykopy nie zapadają się i pracownicy nie mogą się w nie wpaść
 • Upewnienie się, że pracownicy są bezpieczni kiedy pracują na wysokości – zamiast pracy na drabinie należy użyć właściwego rusztowania jeśli praca ta jest długotrwała i pochłania siły pracownika.
 • Upewnienie się, że pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, aby wykonywać pracę poprawnie i bezpiecznie
 • Zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży i wyposażenia ochronnego
 • Zapewnienie narzędzi które są utrzymywane w dobrym stanie, a pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie ich użytkowania.

Niestety, nie wszyscy pracodawcy przestrzegają przepisów i obrażenia często pojawiają się z powodu następujących typowych zagrożeń: –

 • Praca na wysokości
 • Przenoszenie obiektów
 • Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
 • Hałas, powodujący problemy ze słuchem
 • Obrażenia związane z wibracjami rąk czy ramion spowodowanych długotorwałym używaniem maszyn, takich jak młot pneumatyczny
 • Ręczne przenoszenie za ciężkich lub za dużych przedmiotów
 • Upadek z jakiejś części budynku w czasie pracy
 • Narażenie pracownika na działanie azbestu

Co może się stać, jeśli zasady BHP są ignorowane?

W kancelarii Graham M Riley & Co jesteśmy często proszeni o pomoc pracownikom, którzy odnieśli obrażenia w pracy. Pewnego razu Pan Marian, zatrudniony na budowie w Londynie przeprowadzał prace wyburzeniowe na placu budowy, gdy nagle runął fragment podłogi, na którym stał. Ten fragment podłogi nie byl przeznaczony do wyburzenia tego dnia i Pan Marian został poinstrtuowany by pracować na tym piętrze i stopniowo wyburzać ścianę ponieważ wyburzanie było utrudnione gęstym zabudowaniem wokół placu budowy. Pan Marian spadł dwa i pół metra w dół i wylądował piętro niżej a na Pana Mariana spadł fragment betonu, powodując skaleczenia na całym ciele i złamania kości nóg. Pan Marian nie był w stanie pracować przez kilka miesięcy po wypadku i przeszedł operację złożenia kości. W stosunkowo krótkim czasie udało nam się odzyskać dla Pana Mariana odszkodowanie w wysokości 75 tysięcy funtów.

W oddzielnym przypadku inny nasz klient – Pan Piotr, swieżo upieczony emigrant, został poproszony przez swojego pracodawcę o użycie piły tarczowej do cięcia drewna. Pan Piotr nie otrzymał żadnego odpowiedniego szkolenia w zakresie używania piły tarczowej, a ochraniacz na pile nie został prawidłowo zamocowany, piła dodatkowo nie była sprawdzona przez przełożonego który kazał Panu Piotrowi pracować tą piłą. W konsekwencji podczas używania piły Pan Piotr nieszczęśliwie odciął sobie część kciuka i bardzo pokiereszował resztę dłoni. Nasza firma ,Graham M Riley & Co Solicitors była w stanie pomóc Panu Piotrowi w uzyskaniu odszkodowania w wysokości 37 tysięcy funtów.

Porady dotyczące roszczeń o wypadki można uzyskać na zasadzie No Win No Fee co oznacza: Nie Wygrywasz, Nie Płacisz. Jeśli potrzebujesz porozmawiać na podobny temat, zadzwoń.

Barbara Dytwińska

Kancelaria prawna

Graham M Riley & Co. Solicitors Ltd

Informacji zawartych w tym artykule nie należy traktować jako porad prawnych. Służą one wyłącznie do celów informacyjnych. O konkretną poradę prawną dla każdego przypadku z osobna należy zawsze zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanego prawnika.