Zakaz bicia dzieci w domu

0
Man Hand Beat Violent Child Slap In The Face by geralt (CC0 1.0)

Szkolni psychologowie twierdzą, że uderzenie dziecka jest szkodliwe dla jego zdrowia psychicznego i powinno zostać zakazane.

Stowarzyszenie Psychologów Edukacyjnych zgłosiło wniosek do Konferencji TUC, wzywając do zakazania kary fizycznej.

Obecnie, chociaż kary cielesne są zakazane w szkołach, rodzice mogą “uderzać” lub fizycznie karać dziecko, o ile zostanie uznane za “rozsądne”. Psychologowie twierdzą, że istnieje wiele lepszych sposobów nauczania dyscypliny.

Członek krajowego komitetu wykonawczego AEP, John Drewicz, powie na konferencji w Manchesterze: “Uderzenie jest szkodliwe dla zdrowia psychicznego dziecka, modeluje agresywne zachowania i mówi im, że używanie przemocy jest w porządku.”

Doda również, że: “Sześćdziesiąt krajów ma już pełne zakazy, w tym Szwecja, Irlandia, Hiszpania, Niemcy i Portugalia, i nadszedł czas, aby przemoc wobec dzieci była nielegalna w Wielkiej Brytanii we wszystkich okolicznościach, w tym w domu”.

We wniosku zauważa się również, że rząd walijski podejmuje kroki zmierzające do zniesienia obrony rozsądnej kary dla rodziców.

Jednak niektórzy z uczestników kampanii argumentowali, że rodzice byliby kryminalistami, gdyby został wprowadzony zakaz klapsów.

W szkockim parlamencie również wszczęto ruchy mające na celu zakazanie fizycznej kary cielesnej wobec dzieci.

Ustawa, złożona przez Green MSP Johna Finnie, została poparta przez rząd i wygląda na to, zostanie przekazana do Holyrood.

Psycholodzy powołują się na badania sugerujące, że kiedy siła jest wykorzystywana przez rodziców, pojawiają się zmiany w ich aktywności mózgu, co oznacza, że ​​siła użyta na dziecku może ulec eskalacji.

Twierdzą oni, że fizyczne ukaranie prowadzi również do niższej jakości relacji rodzic-dziecko, gorszego zdrowia psychicznego w dzieciństwie i dorosłości, jak również wyższego poziomu agresji u dziecka i bardziej antyspołecznych zachowań.

Największy związek nauczycielski, Krajowa Unia Edukacji, występuje z wnioskiem.

Dr Mary Bousted, sekretarz generalna związku, powiedziała, że ​​rodzice i opiekunowie mają prawo ustalać granice dla swoich dzieci, aby pomóc im rozwinąć umiejętności społeczne i dobre zachowanie.

„Jednak ważne jest to aby zapewnić dzieciom prawną ochronę w ich własnych domach”.

“Nie mówimy o dyktowaniu rodzicom, jak to się robi, ale to, co mówimy, to to, że w 2018 r. bicie dzieci w gniewie, albo jako część kary przed medytacją, nie jest ani do przyjęcia, ani do obrony”.

Sue Atkins, ekspertka ds. rodzicielstwa i była dyrektorka szkoły, powiedziała, że ​​badania wykazały, że użycie siły fizycznej u dzieci spowodowało lęk i depresję oraz pogorszyło ich poczucie własnej wartości.

Źródło: bbc.co.uk