Pierwsza minister Szkocji określa “jasną wizję kraju”

0
Nicola Sturgeon Scottish Government (CC BY-NC 2.0)

Najważniejsza reforma w zakresie zdrowia psychicznego, inwestycje w infrastrukturę i ustawodawstwo mające na celu wsparcie Szkockiego Narodowego Banku Inwestycyjnego znajdują się w czołówce priorytetów rządu szkockiego na nadchodzący rok.

Pierwsza minister Nicola Sturgeon przedstawiła swój program dla rządu podczas dzisiejszego przemówienia do Parlamentu Szkockiego.

Zawiera szczegóły dotyczące pakietu inwestycji zdrowotnych o wartości 250 milionów funtów, który zapewni wyspecjalizowanych doradców ds. zdrowia psychicznego w szkołach, dodatkowe szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe 250 pielęgniarek szkolnych oferujących wsparcie emocjonalne i psychiczne oraz zapewniających więcej porad dla młodych ludzi i ich rodzin z problemami zdrowia psychicznego.

Określa także misję krajową, która ma na celu osiągnięcie najbardziej ambitnego, długoterminowego poziomu wydatków infrastrukturalnych w Szkocji, z zobowiązaniem do zainwestowania dodatkowych 7 miliardów funtów – ponad istniejące plany – w szkołach, szpitalach, transporcie, łączności cyfrowej i czystej energii do 2026 r.

Rozwój dotyczący eksportu wyniesie 20 milionów funtów zainwestowanych w szereg środków, w tym wsparcie dla 150 przedsiębiorstw w celu zwiększenia aktywności za oceanem. Wsparciem dla strefy biznesu ma być również wprowadzenie programu „Fair Work”, obejmującego takie kwestie jak płaca minimalna, równowaga zarobków niezależnie od płci oraz wykluczenie umów tzw. zero godzinowych.

Pierwszy Minister potwierdziła również, że szkocka agencja ubezpieczeń społecznych dokona pierwszych płatności w ramach programu Best Start Grant przed Bożym Narodzeniem – sześć miesięcy przed planowanym terminem, pomagając rodzicom o niskich dochodach, wypłacając 600 funtów po urodzeniu pierwszego dziecka i 300 funtów na kolejne dzieci.

Dyrektorzy otrzymają nowe uprawnienia, aby stać się kluczowymi decydentami w swoich szkołach, a we współpracy z samorządami terytorialnymi opracowane zostanie 750 nowych, rozbudowanych lub odnowionych przedszkoli, które zapewnią rządowi szkockiemu zobowiązanie do podwojenia bezpłatnych godzin opieki nad dziećmi.

Wprowadzone zostaną nowe środki w celu zapewnienia lepszego wsparcia ofiarom poważnych przestępstw. Jak również w Roku Młodzieży, Pierwsza Minister zobowiązała się do zagwarantowania praw dziecka poprzez włączenie zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka do przepisów szkockiego prawa. Będzie to krokiem w przyszłość, by prawa dziecka były prawdziwe i czymś więcej niż oferuje rząd Wielkiej Brytanii.

Pierwsza minister Nicola Sturgeon powiedziała:

“Zeszłoroczny program dla rządu wytyczył nam drogę do sprostania wielkim wyzwaniom, przed którymi stanęły Szkocja i rozwinięte gospodarki na całym świecie, i przedstawił jasną wizję tego, jakiego rodzaju krajem chcemy być”.

“Ten program dla rządu wypływa z wizji i opiera się na postępach z ostatniego roku, a nawet ostatniej dekady”.

“Kontynuuje i przyspiesza główne reformy w naszych systemach opieki zdrowotnej, edukacji i wymiaru sprawiedliwości – poparte naszym nowym progresywnym systemem podatku dochodowego”.

“Dąży do dalszych postępów w walce z nierównością i ograniczaniem ubóstwa”.

“Określa kolejne etapy działania naszego nowego systemu ubezpieczeń społecznych”.

“I opiera się na naszej pracy na rzecz wsparcia gospodarki Szkocji i wspierania innowacji”.

“Ponieważ warunki Brexitu staną się wyraźniejsze w nadchodzących miesiącach, rozważymy i przedstawimy naszą opinię na temat tego, jak najlepiej chronić i rozwijać interesy Szkocji.

“Ten program dla rządu będzie miał wpływ na Brexit, ale nie jest przez niego zdefiniowany – zamiast tego określa, w jaki sposób zamierzamy zrealizować naszą wizję zdrowszej, bogatszej i bardziej sprawiedliwej Szkocji.”

Inne działania w ramach programu dla rządu – obejmujące 12 nowych aktów prawnych i 13 projektów ustaw z poprzedniej sesji legislacyjnej – obejmują:

– Dokonanie pierwszych płatności przez pierwszą w Szkocji agencję ubezpieczeń społecznych.

– Zapewnienie szkołom większej kontroli nad prowadzeniem ulepszeń i podejmowaniem decyzji dotyczących programów nauczania, personelu i budżetów, wspieranych przez 750 milionów funtów.

– Publikowanie planu poprawy czasu oczekiwania NHS, określającego szereg krótko- i średnioterminowych działań mających na celu znaczącą i zrównoważoną poprawę wydajności w całej naszej służbie zdrowia.

– Poprawę podejścia do ofiar i świadków przestępstw, w tym rozwój wsparcia i doradztwa w zakresie zabójstw i procesu zwolnienia warunkowego.

– Zapewnienie usługi doradztwa i wsparcia, aby obywatele UE nadal czuli się mile widziani i cenieni w Szkocji.

– Stworzenie sieci publicznych punktów poboru wody i opracowanie planów mających na celu redukcję terenów zalewowych i stworzenie większej ilości zielonych terenów rekreacyjnych dla ludzi.

– Ukończenie decentralizacji leśnictwa, utworzenie dwóch nowych agencji, które pomogą nam rozwijać lasy, a także zwiększenie rocznych celów sadzenia 10 000 hektarów lasów o kolejne 50% do 2025 r.

Źródło: news.gov.scot