Wzrasta odsetek rodzin wychodzących z ubóstwa

0
Electrician Electric Electricity Worker by jarmoluk (CC0 1.0)

Urząd Statystyk Krajowych podał, że odsetek gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, w których nikt nie pracuje, jest najniższy od ponad 20 lat.

Z danych liczbowych wynika, że 14,3% gospodarstw domowych z dorosłymi w wieku produkcyjnym jest “bez pracy” – o 0,2% mniej niż w tym samym czasie w zeszłym roku.

Mniej dzieci mieszkało w rodzinach, w których obecnie nikt nie pracował. Jednocześnie więcej dzieci mieszkało w domach, w których nikt nigdy nie pracował – od 32 000 do 204 000.

Dane dotyczące zatrudnienia pokazują obraz rosnącego poziomu pracy w 21 milionach gospodarstw domowych z osobami w wieku od 16 do 64 lat.

Obecnie jest mniej rodzin w których nikt nie pracuje niż kiedykolwiek według danych sięgającej 1996 roku. Pod koniec lat 90. XX wieku około 20% gospodarstw domowych było bez pracujących dorosłych, jednak nastąpił spadek do około 14%, co stanowiło około trzech milionów gospodarstw domowych.

W około 12 milionach gospodarstw domowych wszyscy dorośli byli aktywni zawodowo – 7,5 miliona dzieci mieszkało w domach, w których wszyscy pracowali.

Odsetek dzieci żyjących w „bezrobotnych” gospodarstwach domowych spadł do około 10%, czyli o połowę w porównaniu do końca lat dziewięćdziesiątych.

Liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci i podejmujących pracę pozostała zasadniczo stała przez ostatnią dekadę, mówi ONS, z niewielkim wzrostem odnotowanym w ostatnich danych statystycznych.

Dane pokazują, że rodzice posiadający dzieci na utrzymaniu częściej podejmują pracę niż dorośli bez dzieci na utrzymaniu. Prawie 93% mężczyzn i ponad 74% kobiet mających na utrzymaniu dzieci pracuje – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Sekretarz ds. pracy i emerytur Esther McVey powiedziała: “Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z ubóstwem i zapewnienia dzieciom lepszych warunków życia jest zatrudnienie dorosłej osoby w domu”.

“Daje im to wzór do naśladowania i zapewnia bezpieczeństwo finansowe w domu”.

“Zdobycie pracy to coś więcej niż tylko płaca, to wyjście z ubóstwa i uzależnienia od państwa” – powiedziała.

Ale działacze na rzecz ubóstwa podkreślają znaczenie jakości oraz liczby miejsc pracy – twierdząc, że zmieniający się rynek pracy może oznaczać, że rodziny mogą utknąć w nisko opłacanych lub niepewnych miejscach pracy. Ostrzegają, że większość dzieci żyjących w ubóstwie jest teraz w rodzinach, w których pracuje co najmniej jeden rodzic.

Źródło: bbc.co.uk