Zmiany w programie szczepień

0
Vaccination Impfspritze Medical Doctor Bless You by whitesession (CC0 1.0)

Program szczepień dla dzieci aktualnie rekomenduje podawanie szczepionki przeciwko HPV dziewczynkom w wieku 12 i 13 lat. Podczas dorocznej konferencji członkowie British Medical Association (BMA) stwierdzili, że szczepionka przeciwko HPV powinna być podawana uczniom obojga płci już w szkole podstawowej.

Immunizacji przeciwko chorobie przenoszonej drogą płciową poddawane są od 2008 roku nastolatki.

“Do tej pory podawano je tylko dziewczynkom, ponieważ wirus wywołuje raka szyjki macicy, który rocznie zabija tysiąc kobiet. Dodatkowo 500 umiera od innych związanych z HPV nowotworów. Program zostanie jednak najprawdopodobniej rozszerzony na chłopców, ponieważ wirus wywołuje u mężczyzn każdego roku około 2 tys. nowotworów i 650 zgonów. Głównie jest to rak ust i gardła” – informuje “The Telegraph”.

Wniosek spotkał się z poparciem delegatów, ale dezaprobatą działaczy, którzy twierdzą że może to zachęcać nieletnich do swobody seksualnej.

Prezes oddziału BMA w Bristolu,  dr Lucy-Jane Davis podkreśliła, że istnieją mocne dowody na to, że działa ona lepiej, jeśli poda się ją osobom poniżej 16. roku życia, ale tak naprawdę powinniśmy to robić, zanim podejmą one jakąkolwiek formę kontaktu seksualnego”.

Źródło: londynek.net