Wyjeżdżasz na wakacje? Poznaj obowiązujące przepisy celne

0
Airporting: Heathrow BY Monika, (CC BY-SA 2.0)

 

Przepisy celne – to brzmi nieco mrocznie, ale przecież każdy podróżujący wie, o co chodzi. Wyroby tytoniowe, alkohol – ile i czego można przywieźć do Polski z zagranicy na terenie całej Unii Europejskiej i poza nią? Jakie są ograniczenia?

Podróżując pomiędzy krajami Unii Europejskiej możesz przewozić wyroby tytoniowe oraz alkohol w określonych ilościach. Podobnie jest , kiedy wyjeżdżamy poza UE.
Dlatego też podróżując, powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu przepisów celnych obowiązujących w danym kraju. Na wszelkie zakupione towary potrzebna jest faktura lub rachunek.

Jaką kwotę turysta może przewieźć przez granicę w portfelu ?

W krajach UE nie ma limitu na przywóz i wywóz pieniędzy dla podróżnych. Jednak ci, którzy nie lubią płacenia kartą i wybierają gotówkę powinni wiedzieć, że w momencie przekraczania granicy są zobowiązani zgłaszać w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną fakt posiadania krajowych lub zagranicznych środków płatniczych w kwocie przekraczającej równowartość 10 tys.euro. Z Wielkiej Brytanii do Polski można przewieźć równowartość 10 000 euro, nie zgłaszając tego Straży Granicznej.

Wywóz pieniędzy następuje bowiem na podstawie :

  • zaświadczenia wystawionego przez bank
  • pisemnego zgłoszenia ich uprzedniego przywozu do kraju potwierdzonego przez organy celne lub organy Straży Granicznej.

Polskie przepisy dewizowe zezwalają również na wywóz środków płatniczych w kwocie przekraczającej 10 tys. euro, pochodzących z innych źródeł niż wymienione powyżej, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Kiedy wyjeżdżamy z państw Unii Europejskiej do krajów poza Wspólnotę, to musimy zgłosić przewożoną gotówkę. – Jeżeli np. z Niemiec lecimy do Turcji, to na lotnisku w Niemczech powinniśmy zgłosić wywóz tych pieniędzy za granicę

Uwaga:

Przepisy te obowiązują tylko w ruchu turystycznym, bo płatności w obrocie handlowym muszą być dokonywane za pośrednictwem banku.

Przewóz alkoholu i papierosów

Turyści poruszający się po terytorium wspólnoty Europejskiej nie podlegają odprawie celnej. Nie oznacza to jednak, że mogą przewozić towary bez żadnych ograniczeń i kontroli. Zwłaszcza, jeśli chodzi o zakup towarów akcyzowych.

Polacy mogą przewozić do Wielkiej Brytanii papierosy i alkohol, pod warunkiem, że przeznaczone są na użytek własny. Za ilość niehandlową uznaje się;

  • 800 szt papierosów,
  • 400 szt cygaretek /cygara ważące nie więcej niż 3 g każde/
  • 200 szt cygar,
  • 1 kg tytoniu,
  • 10 litrów wyrobów spirytusowych,
  • 20 litrów wyrobów pośrednich / np. likierów /,
  • 90 litrów wina /w tym 60 litrów szampana/
  • 110 litrów piwa.

Taką ilość wyrobów tytoniowych i alkoholowych może przywieźć do Polski podróżny, pod warunkiem, że ukończył 17 lat.

Przewożenie perfum

W przypadku perfum w transporcie lądowym można przewieźć towar do 300 euro. W transporcie powietrznym i morskim – do 430 euro.

Czego nie przewieziemy na teren UE?

Do Unii Europejskiej nie można przetransportować broni. To samo dotyczy środków odurzających oraz leków z pewnymi wyjątkami:

W przypadku leków nie sprzedawanych w danym kraju, a przyjmowanych przez chorego, można przewieźć 5 mniejszych opakowań

Limity obowiązujące kraje nie należące do UE

papierosy – 200 sztuk

cygara – 50 sztuk

tytoń – 250 g

napoje spirytusowe – 1 litr

wino – 4 litry

piwo – 16 litrów

Akcyza przy wywozie towarów z UE

Jeżeli podróżujesz do kraju spoza UE (i do niektórych obszarów UE, takich jak Wyspy Kanaryjskie), możesz zakupić towary zwolnione z podatku VAT i akcyzy w tzw. sklepach bezcłowych na lotniskach i w portach. Pamiętaj przy tym, że w Twoim kraju docelowym, który nie jest krajem UE, towary te mogą być objęte zwolnieniami z ceł i podatków.

 Źródło:goforword.com