Pracodawcy w UK mają problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników

0
Jobs Announcement at Domino Sugar BY Maryland GovPics, (CC BY 2.0)

 

9 na 10 brytyjskich firm ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, a Brexit jeszcze pogorszy tę sytuację – ustaliła organizacja City and Guilds of London Institute. Zdaniem ekspertów, wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii obniży jej atrakcyjność jako rynku pracy i zniechęci specjalistów do przyjazdu.

“W ciągu najbliższych pięciu lat potrzebna będzie znaczna liczba dodatkowych specjalistów, jednak dwie trzecie brytyjskich pracodawców uważa, że problemy z kompletowaniem wykwalifikowanych zespołów w ciągu najbliższych lat pozostaną takie same lub się pogłębią” – przekazał “The Independent”.

Przedsiębiorcy obawiają się ponadto, iż brak wyspecjalizowanej kadry wpłynie na obniżenie produktywności.

“Problem ten był najczęściej wskazywany przez ankietowanych. Zdaniem 46% z 1 tys. respondentów, Brexit spowolni rozwój biznesów. Pracodawcy chcieliby widzieć więcej wsparcia ze strony rządu oraz brytyjskiego systemu edukacji w dostarczaniu potrzebnych umiejętności” – kontynuuje dziennik.

Jako rozwiązanie problemu badacze zasugerowali organizowanie szkoleń zawodowych. Co czwarty ankietowany wskazał naukę zawodu jako planowaną metodę pozyskiwania pracowników.

Wyniki potwierdzają dane z innego opublikowanego wczoraj raportu, który wskazuje, że co piąta firma sektora usług turystycznych odczuwa od 2 lat problemy z obsadzaniem wakatów.

YouGov w badaniu wykonanym dla firmy Planday ustaliło, iż decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej “uczyniła Zjednoczone Królestwo miejscem mniej przyjaznym do pracy i życia”.

O możliwym braku specjalistów na rynku pracy donoszono już wcześniej, m.in. w rapocie portalu TotalJobs. Co czwarty przedsiębiorca był wówczas zdania, że Zjednoczone Królestwo już teraz traci przez szanse konkurowania na światowych rynkach przez braki w kadrach.

 

Źródło: Londynek.net