Nauczyciele ostrzegają przed negatywnym wpływem ubóstwa na edukacje.

0
Back to School BY Nick Page, (CC BY 2.0)

 

W szkockich szkołach zauważono powtarzające się przypadki ubóstwa wśród dzieci i ich rodzin. Nauczyciele nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym problemem. Według największego szkockiego związku zawodowego nauczycieli, EIS- taka sytuacja ma bardzo negatywny wpływa na edukację dziecka i jego integracje w grupie. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły w brudnych, zniszczonych ubraniach. Dzieci często są niedożywione i wprost zgłaszają nauczycielowi, że są głodne.
Nie docierają też do szkoły na czas.
Niestety daje się zauważyć różnicę miedzy dziećmi z uboższych rodzin, a tymi posiadającymi dobrze sytuowanych rodziców. To w bardzo negatywny sposób wpływa na samoocenę dzieci.
Szkocki rząd planuje chce zlikwidować te różnice, planuje wydać 750 milionów funtów do 2021 roku, zwiększając pomoc dzieciom z ubogich rodzin w szkołach.

Prezes EIS, Nicola Fisher, argumentowała, że oszczędności w wydatkach publicznych i reformach opieki społecznej przyczyniły się do problemu ubóstwa wśród dzieci, choć uważa, że ​​szkocki rząd próbował złagodzić ich skutki.

Powiedziała: “Myślę, że musimy spojrzeć na fakt, że powinniśmy zaangażować w problem całe społeczeństwo, a nie jedynie oczekiwać od szkół i nauczycieli gotowych rozwiązań”.

Szkoły często wychodzą z inicjatywą pomocy dzieciom, np. jedna ze szkół współpracowała z organizacją charytatywną, aby zebrać pieniądze na zakup pralki, bo dziecko nosiło brudne ubrania.

Dzieci nie powinny nosić ubrań, które są zużyte lub z których wyrosły. Należy zapewni im także odpowiedni rozwój zarówno jeśli chodzi o edukację, jak o rozrywkę. Niektóre dzieci nie biorą udziału w wycieczkach szkolnych, ponieważ rodziców nie stać na ich lub innych dodatkowych zajęć.

Pewna nauczycielka, która niedawno porzuciła zawód po 20 latach, opisała wyzwania, z jakimi się zetknęła podczas swojej.

Nauczycielka powiedziała: “Istnieje wiele przykładów, w których nauczyciele są pierwszą osobą, która zauważyła, że ​​coś jest nie tak, co jest związane z ubóstwem w życiu dziecka … Niektóre z tych objawów mogą być tak stopniowe, że może to zająć trochę czasu.

Dla niektórych uczniów fakt, że w ogóle uczęszczają do szkoły, jest wielkim osiągnięciem: udało im się dostać do szkoły, ponieważ nie mają w domu rodzica odpowiedzialnego za to, żeby je zabrać do szkoły.

Nie jest to prosta kwestia – nie chodzi tylko o koszty utrzymania, chodzi również o trudne problemy, przed którymi stoi całe społeczeństwo: na przykład wykluczenie społeczne i bezrobocie międzypokoleniowe i ubóstwo. Pojawia się również kwestia “ubogich pracujących” – dziecko może żyć w ubóstwie, nawet jeśli rodzic pracuje.

Rząd przekaże 750 milionów funtów, aby pomóc szkołom na obszarach o niekorzystnych warunkach. Część tych pieniędzy trafi do rad – niektóre bezpośrednio do szkół.

Tymczasem ustawa o programie Child Poverty (Scotland) 2017 nakłada na rząd Szkocji obowiązek podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie ubóstwa dzieci do 2030 r.

Więcej na: BBC News