Zasady przydzielania urlopu

0
Playa Las Galeras Samana Republica Dominicana by Pierre Mangin, (CC-BY-SA-2.00)

Zima w tym roku dała nam w kość, więc zapewne od dawna planujemy wakacyjny wypoczynek. Jednak aby był on w pełni satysfakcjonujący dobrze jest zapoznać się z zasadami udzielania urlopu, aby nie przegapić przysługujących nam świadczeń. Szczególnie dotyczy to osób, które zaczynają nowa pracę, w której przydzielanie urlopu jest traktowane indywidulanie.

Wszyscy pracownicy mają ustawowe prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego corocznego urlopu. Jest to 20 dni płatnego urlopu, jeśli pracujesz przez pięć dni w tygodniu.

Aby mieć pełne kwalifikacje do corocznego urlopu musisz być pracownikiem w rozumieniu prawa. Zatem jeśli jesteś samozatrudniony, nie przysługuje Ci ustawowe prawo do corocznego odpłatnego urlopu.

Istnieje minimalne prawo do odpłatnego urlopu, jednak Twój pracodawca może zaoferować więcej niż ustawowe minimum.
Ważne jest aby wiedzieć, że dysponujesz minimum ustawowym w wymiarze czterech tygodni i zaczynasz pracować na swój urlop od momentu podjęcia pracy. Poza tym masz zagwarantowane swoje wynagrodzenie za okres urlopu.
Warto pamiętać, że w momencie odejścia z pracy- pracodawca zobowiązany jest zapłacić nam za niewykorzystany urlop.

Dni ustawowo wolne od pracy

Często sądzimy, że w tak zwane bank holidays przysługuje nam odpłatny urlop lub dzień ustawowo wolny od pracy. Tymczasem tak nie jest-ma to miejsce tylko wtedy, gdy urlop odpłatny jest udzielany w czasie bank holidays lub dni ustawowo wolnych od pracy. Może być to policzone jako część z twojego minimum ustawowego czterech tygodni odpłatnego urlopu.
Jeżeli pracujesz w bank holidays lub dni ustawowo wolne od pracy, nie ma żadnego automatycznego prawa do zwiększonej stawki. Jej wysokość jest regulowana na mocy twojej umowy o pracę.

Jeśli pełnoetatowi pracownicy otrzymują odpłatne wolne w trakcie dni ustawowo wolnych od pracy, wówczas ci niepełno-etatowi, którzy normalnie nie pracują, tego danego dnia mają prawo do odpłatnego dnia wolnego następnego dnia, odpowiednio do ich godzin pracy.

Obecnoe masz prawo do 5.6 tygodnia wolnego (28 dni jeśli pracujesz przez 5 dni w tygodniu).

Problem z urlopem

Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymujesz swojego pełnego uprawnienia do urlopu, porozmawiaj ze swoim pracodawcą lub zgłoś ten problem do osoby np. ze związków zawodowych. Jeśli to nie pomoże, możesz złożyć skargę do Trybunału Zatrudnienia.

Pomoc uzyskasz w The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas), które oferuje bezpłatne, poufne oraz bezstronne porady na temat wszelkich zagadnień związanych z zatrudnieniem.Także Twoje lokalne biuro doradztwa obywatelom Citizens Advice Bureau (CAB) może również zapewnić darmowe oraz bezstronne porady. Swoje lokalne biuro CAB znajdziesz w książce telefonicznej lub w Internecie. Nie zapomnij, że jeżeli należysz do związku zawodowego możesz otrzymać pomoc, porady oraz wsparcie ze strony twojego związku.

Urlop okolicznościowy

Brytyjskie prawo daje pracownikom możliwość skorzystania z bezpłatnego urlopu w przypadku zaistnienia pewnych nagłych okoliczności. Jest to tak zwany urlop okolicznościowy (time off for dependants lub compassionate leave).
Jeśli jesteś pracownikiem kontraktowym, to niezależnie od tego jak długo jesteś zatrudniony, masz prawo do bezpłatnego urlopu w związku z nagłym przypadkiem dotyczącym osoby, która jest od Ciebie w jakiś sposób zależna. Może to być Twój mąż, żona, partner, dziecko czy rodzic. Osobą zależną może być także każdy, kto w sposób uzasadniony oczekuje pomocy z Twojej strony – np. sąsiad, jeśli Ty jesteś jedyną osobą, która może mu udzielić pomocy w awaryjnej sytuacji.

Urlop okolicznościowy musi być związany z sytuacją nagłą. Nie przysługuje on np. w celu długoterminowej opieki nad dzieckiem czy chorym krewnym.

Urlop okolicznościowy może być także uzasadniony koniecznością zorganizowania pogrzebu bliskiej osoby bądź udziału w nim, koniecznością rozwiązania problemów z dzieckiem zaistniałych w szkole, czy potrzebą pozostania w domu w związku z nieoczekiwaną nieobecnością opiekunki lub pielęgniarki.

Jeśli chcesz skorzystać z urlopu okolicznościowego, poinformuj o tym pracodawcę tak szybko jak to jest możliwe. Powiadomienie takie nie musi mieć formy pisemnej, nie ma też wymogu przedstawiania dowodów potwierdzających zaistnienie wydarzenia uprawniającego do takiego urlopu. Czas trwania urlopu okolicznościowego nie jest sprecyzowany. Wolno Ci wziąć urlop na czas “uzasadniony” – w zależności okoliczności i tego ile potrzebowałeś czasu, aby uporać się z zaistniałą sytuacją. W większości przypadków jest to 1 lub 2 dni.

Pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty za dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego. Jednak niektórzy pracodawcy opracowują własne przepisy, wykraczające poza ramy ustawowe. Sprawdź czy jest coś na ten temat w Twojej umowie o pracę lub zapytaj szefa.

Nie ma ograniczenia liczby urlopów okolicznościowych, przysługujących pracownikowi, pod warunkiem, że są one brane pod wpływem naprawdę nagłych i nieoczekiwanych wydarzeń. Jeśli Twój pracodawca uzna, że korzystasz z tego prawa na tyle często, że zakłóca to funkcjonowanie firmy, powinien Cię o tym ostrzec.

Tekst pochodzi z najnowszego numeru Magazynu Square.pl. Znajdziecie go w polskich sklepach na terenie Szkocji oraz w wersji online.