UK: pomyłki przy przepisywaniu lekarstw przyczyną śmierci pacjentów

0
Operation Open Heart by Department of Foreign Affairs, (CC BY 2.0)

Do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet zgonów, prowadzi nieostrożność brytyjskich lekarzy. Statystyki Ministerstwa Zdrowia wskazują na zatrważającą ilość błędów!

Jak wynika z udostępnionych danych, w UK tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do 237 milionów (!!!) pomyłek. I choć większość błędów lekarskich nie szkodzi zdrowiu pacjentów, to jednak 1/4 przypadków może powodować skutki uboczne lub nawet śmierć poddanych kuracji.

“W roku 2017 błędy lekarzy przyczyniły się do 22 tysięcy zgonów” – otwarcie mówi minister zdrowia, Jeremy Hunt. “Można powiedzieć, że każdego dnia około czterech, pięciu pacjentów umiera z powodu pomyłek związanych z podawaniem leków. W badaniu nie chodzi o obwinianie personelu NHS, ale o to, aby sytuację poprawić. Chcemy stworzyć system wieloetapowej kontroli, który ograniczy takie ryzyko do minimum” – dodaje minister.

W Zjednoczonym Królestwie każdego roku wypisywanych jest ponad miliard recept.

źródło: The Independent

(kmk)