UK: skandal chirurgiczny. Ofiarami są kobiety!

0
day 045 by Holly Lay, (CC BY 2.0)

Tysiące kobiet w Wielkiej Brytanii i na całym świecie cierpi z powodu często przerażających i nieodwracalnych komplikacji po wszczepieniu materiału, który uważano do tej pory za bezpieczny produkt i prostą metodę leczenia obniżania narządów rodnych jak i nietrzymania moczu.

Chodzi o syntetyczną siatkę (bądź taśmę) chirurgiczną, której zadaniem jest podtrzymanie ściany pochwy i macicy, które ulegają obniżeniu i osłabieniu po porodach najczęściej instrumentalnych, ale również naturalnych. Producenci takich właśnie siatek zapłacili już w USA dziesiątki milionów dolarów odszkodowania w procesach sądowych jak i tych poza salą sądową.

Ponad 10 000 kobiet w USA, 700 w Australii i ponad 1000 w Wielkiej Brytanii skorzystało już z porady prawnej z powodu utraty pracy i cierpienia oraz niskiej jakości życia po operacjach z użyciem siatek. Prawnicy w USA byli w stanie wielokrotnie udowodnić, że ani pacjenci, ani lekarze chirurdzy (!) nie zostali poinformowani przez producentów o tym, jak straszne i długotrwałe mogą być konsekwencje takiej “prostej procedury”.

Uważa się, że jest to największy skandal wszechczasów w medycynie, który może być gorszy niż skandal z udziałem talidomidu (środek ten był w latach 50. powszechnie przepisywany ciężarnym kobietom cierpiącym na poranne mdłości. W 1961 roku lek został nagle wycofany z rynku, gdy w przeprowadzonych wówczas badaniach udowodniono, że ma silne działanie tzw. teratogenne- szkodliwe dla ludzkich płodów).

W ciągu ostatnich 20 lat ponad 100 000 kobiet w całej Wielkiej Brytanii przeszło zabiegi z udziałem implantów siatkowych – w tym ponad 20 000 w Szkocji.

Chociaż gro pacjentek uzyskuje dobre rezultaty i poprawę objawów sprzed operacji, to jednak znaczna ich część zmaga się z uciążliwymi powikłaniami po zabiegu.
Od 2013 roku wiele kobiet w Szkocji rozpoczęło kampanię przeciwko wszczepianiu siatek. Kampania ta prowadzona jest przez dwie poszkodowane pacjentki – Olive McIlroy i Elaine Holmes. W 2014 r. Alex Neil MSP prosił wszystkie placówki NHS w Szkocji o zawieszenie stosowania tych urządzeń do czasu analizy problemu i oceny bezpieczeństwa siatek przez ekspertów.

Mimo to, niektóre szpitale nadal wykonują te procedury wbrew rekomendacjom rządowym. Dr Wael Agur – konsultant ds. Ginekologii I Uroginekologii w Szkocji i wiodący światowy ekspert w dziedzinie siatek chirurgicznych ostrzegł podczas

swojego wystąpienia w szkockim parlamencie 28 września, że urządzenia te powinny zostać zakazane lub stosowane tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Podkreślił również, że alternatywne metody leczenia chirurgicznego są bezpieczniejsze a równie skuteczne, dlatego należy je rozważyć zanim zastosuje się siatki.

Jakie są potencjalne komplikacje operacji z użyciem przez pochwowych siatek chirurgicznych u kobiet? Mogą to być komplikacje natychmiastowe – zwykle łatwe do leczenia i odwracalne, takie jak infekcja, erozja, krwawienia, ale są też i te bardziej trwale – często mające drastyczny wpływ na życie, takie jak przewlekły ból miednicy i pleców, niezdolność do chodzenia z powodu bólu, utrata aktywności seksualnej.

Powikłania przewlekle/trwałe występują nawet u 1 na 10 pacjentek, choć niektóre publikacje wskazują na znacznie wyższe wartości. Powikłania trwałe wymagają często usunięcia siatki, ale zdaniem ekspertów całkowite usunięcie siatki u zdecydowanej większości pacjentek jest po prostu niemożliwe do wykonania w bezpieczny sposób. Pacjentki, u których wszczepiono siatkę i uważają, że cierpią na związane z taka operacja komplikacje, powinni skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym w celu uzyskania dalszych wskazówek i gdzie to konieczne – skierowania do specjalisty uroginekologii.

Alternatywnie można również zadzwonić na infolinię dla pacjentek z powikłaniami po siatkach chirurgicznych w dniach poniedziałek 16:30-18:30 I czwartek 9:00 – 11:00

Więcej informacji na temat kampanii można uzyskać na stronie: www.scottishmeshsurvivors.com

Dr. Karolina Agur