Utrata słuchu z powodu hałasu

0

Według danych z the Labour Force Survey szacuje się, iż 20,000 osób pracujących w zeszłym roku, cierpiało na utratę słuchu spowodowaną hałasem. Co daje średnio 62 przypadki na każde 100,000 pracowników.

Uszkodzenie słuchu przeważnie następuje w pewnym okresie czasu. Problem ten zazwyczaj dotyczy osoby pracującej w warunkach, gdzie poziom hałasu przekracza 80 dBA, a przebywanie w takim środowisku może spowodować nieodwracalne zmiany. Szczególnie narażeni są przedstawiciele zawodów, podczas wykonywania których używa się maszyn, np.górnicy, pracownicy przemysłu ciężkiego, robotnicy drogowi i budowlani.

Osoba poszkodowana może starać się o odszkodowanie, jeżeli problemy ze słuchem zostały spowodowane z winy pracodawcy. Szczególnie ważna jest tu kwestia przedawnienia, które wynosi 3 lata, ponieważ utrata słuchu nie pojawia się z dnia na dzień, lecz następuje po pewnym okresie czasu. Aby ustalić datę, od której zaczyna się okres przedawnienia, należy określić, kiedy doszło do wystawienia na hałas lub datę wiedzy, czyli czas, kiedy dana osoba dowiedziała się iż cierpi na problemy ze słuchem spowodowane warunkami pracy.

Może być to diagnoza usłyszana od lekarza, nawet kilka lat po wystąpieniu problemu. Aby można było rościć za utratę słuchu należy po pierwsze wykazać, iż pracodawca nie wywiązał się ze swoich ustawowych obowiązków poprzez niezapewnienie odpowiednich środków ochronnych. Obowiązkiem pracodawcy jest również dostarczenie właściwych urządzeń, szkoleń oraz przerw. Zgodnie z prawem, pracodawca musi podjąć odpowiednie działania redukujące hałas, jeżeli jego poziom przekracza 80 decybeli.

Po drugie, lekarz sądowy musi potwierdzić, iż doszło do utraty słuchu spowodowanej warunkami pracy. W tym celu prawnik zajmujący się roszczeniem poinstruuje audiologa, który przygotuje raport dla sądu. Taki raport posłuży również do wyceny roszczenia. Kwota odszkodowania będzie zależała od tego, co ekspert sądowy napisze w swoim raporcie.

Dla przykładu, wg Judicial College Guidance – kwoty za urazy związane z utratą słuchu kształtują się następująco: całkowita utrata słuchu -£75,900 do £91,660.  Całkowita utrata słuchu w jednym uchu – £26,180 do £38,060 Przy częściowej utracie słuchu, kwoty odszkodowań różnią się znacząco i w zależności od tego jak poważny jest uraz mogą wynieść od kilku tysięcy do prawie czterdziestu tysięcy funtów.

Dariusz Barabasz – Kancelaria prawna Graham M Riley & Co. Solicitors Ltd

Informacji zawartych w tym artykule nie należy traktować jako porad prawnych. Służą one wyłącznie do celów informacyjnych. O konkretną poradę prawną dla każdego przypadku z osobna należy zawsze zwrócićsię do odpowiednio wykwalifikowanego prawnika.