Universal Credit przymusza ludzi do korzystania z banków żywności?

0

Stopniowe zastępowanie zasiłków Tax Credits i Housing Benefit jednym, tzw. Universal Credit, wiąże się z mniejszymi lub większymi trudnościami, na które narażeni są beneficjenci.

Okazuje się, że zmuszeni do 6-8 tygodniowego czekania na przyznanie nowego zasiłku, ludzie bardzo często popadają w kłopoty finansowe. Brytyjskie banki żywności alarmują, że w ciągu ostatnich 6 lat liczba wydawanych przez nie posiłków wzrosła siedmiokrotnie. Wzrost ten zaś jednoznacznie wiążą z zastąpieniem starych zasiłków przez UC.

Z tą argumentacją nie zgadza się Department for Work and Pensions, sugerując, że takie postrzeganie sprawy jest błędne: „Najlepszym sposobem na wyjście z biedy jest praca. Po wdrożeniu Universal Credit powrót do pracy jest wyraźnie szybszy, a pracownicy pozostają w zatrudnieniu na dłużej!”

(kmk)