Po-brexitowska inflacja

0

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpiły przewidywane zmiany. Podskoczyły m.in. ceny odzieży oraz żywności. Wszystko to było spowodowane spadkiem wartości funta brytyjskiego. Warto podkreślić, że to niższe warstwy społeczeństwa odczują zmiany, które już teraz sieją spustoszenie.

To właśnie w tych częściach systemu klasowego mieszkańcy dotkliwie doświadczają przeobrażeń na arenie pomocy od skarbu państwa. Po pierwsze, znaczną część dochodów pochłaniają wydatki na artykuły żywnościowe oraz opłaty za energię, których ceny są w bezpośredni sposób powiązane z wartością funta na rynkach światowych. Zamożna część społeczeństwa poświęca znaczną część budżetu na usługi, a te z kolei nie są połączone w taki sam sposób ze zmienną wartości funta brytyjskiego.

Mieszkańcy na garnuszku państwa dotkliwie odczują wysoką inflację. Najczęstszą tendencją w każdym państwie jest wzrost kwot zasiłków względem rosnących cen w supermarketach. Obecnie tak nie jest. W ubiegłym roku większość zasiłków dla osób pozostających w wieku siły roboczej została zamrożona z perspektywy gotówki aż do roku 2020. Względnie wobec poprzednich planów ok. 12 milionów rodzin na terenie Wielkiej Brytanii poniesie straty w wysokości 360 funtów rocznie w ramach skoku inflacji cen.

Ogólnie rzecz biorąc to właśnie najniższe warstwy społeczeństwa, które de facto zagłosowały za odejściem od Unii, dotkliwie odczują nową sytuację gospodarczą kraju…