Odszkodowania z Dallas McMillan

0
W ostatnim miesiącu, mówiliśmy o fizycznych i psychologicznych konsekwencjach wypadków i wyjaśniliśmy jak zbierzemy dowody medyczne, zeznania świadków i przygotowane przez ekspertów raporty tak aby uzyskać możliwie maksymalną kwotę odszkodowania. W tym miesiącu, przyjrzymy się innym powszechnym stratom, za które również można ubiegać się o odszkodowanie.
A. Poniesione straty finansowe

W wyniku odniesionych w wypadku obrażeń, bardzo często muszą Państwo przebywać na zwolnieniu lekarskim. Mogą to być tygodnie, miesiące a nawet dłużej. Jeśli mają Państwo szczęście, w trakcie takiej nieobecności otrzymujecie pełną kontraktową wypłatę i do czasu powrotu do pracy ponosicie tylko niewielkie lub żadne straty finansowe. Często jednak w kontraktach nie ma gwarancji pełnej wypłaty w przypadku zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku otrzymują Państwo tylko podstawowy rządowy zasiłek chorobowy Statutory Sick Pay (SSP). Państwa straty finansowe (i w ich wyniku wzrastająca presja) mogą więc po wypadku gwałtownie wzrosnąć. (Proszę zanotować, że mogą Państwo ubiegać się o benefit , który po angielsku nazywa sie Industrial Injuries Disablement Benefit IIDB i który przyznawany jest za obrażenia odniesione w wyniku wypadków. ) Za Państwa pisemną zgodą, zbierzemy informacje od pracodawcy/agencji pracy odnośnie Państwa zarobków zarówno tych przed jak i po wypadku i pozwoli nam to na dokładne obliczenie poniesionych strat finansowych.

W niektórych przypadkach powrót do pracy odbywa się fazowo, zaczynając od lżejszych obowiązków/krótszych godzin przez okres tygodni może nawet miesięcy. Poniesione wtedy dodatkowe straty finansowe również zostaną przez nas sprawdzone i dodane do odszkodowania.

W przypadku bardziej poważnych obrażeń, pracownik może zostać przeniesiony na inne, alternatywne stanowisko. Może nawet zupełnie stracić prace. Dodatkowy okres strat finansowych (np. czas potrzebny na znalezienie nowej pracy lub mniejsze zarobki w tej nowej pracy) również będą w całe roszczenie włączone.

B. Przyszłościowe straty finansowe

W najpoważniejszych przypadkach, w momencie w którym kończymy całe roszczenie, zarobki z różnych powodów mogą nadal nie znajdować się na poziomie sprzed wypadku i jest mało prawdopodobne aby w najbliższej przyszłości do tego poziomu wróciły w najbliższej jeśli kiedykolwiek w ogóle będzie to możliwe. Z pomocą naszych ekspertów medycznych i przygotowanych przez nich raportów postaramy się razem z odszkodowaniem uzyskać zwrot jak najwyższej kwoty przyszłościowych strat finansowych. Od eksperta zajmującego się rynkiem pracy możemy także uzyskać szczegółowy raport, w którym wypowie się on na temat (a) możliwego zatrudnienia (i zarobków) jakie poszkodowany mógłby uzyskać w przyszłości gdyby nie doszło do wypadku, i (b) ograniczonego zatrudnienia (i związanych z nim mniejszych zarobków) które poszkodowany ze względu na odniesione obrażenia będzie musiał podjąć w przyszłości.

C. Opieka/ Dodatkowa pomoc

W wyniku wypadku, często nie będą Państwo mogli pomagać rodzinie w codziennych obowiązkach przez okres tygodni, miesięcy czy nawet lat. Mogą Państwo starać się o odszkodowanie za takie właśnie problemy z wykonywaniem codziennych domowych obowiązków.

I podobnie, jako wynik odniesionych w wypadku obrażeń mogą Państwo potrzebować dodatkowej pomocy od rodziny. Od każdego z członków rodziny zbierzemy szczegółowe oświadczenia, w których opisana będzie udzielona przez nich w poszczególnym przypadku pomoc. Jeśli będzie to konieczne możemy nawet zlecić przygotowanie przez pielęgniarkę lub terapeutę profesjonalnego raportu odnośnie tego aspektu całego roszczenia.

D. Inne rodzaje strat

i. Koszty medyczne, np. prywatne sesje fizjoterapii.

ii. Koszty wynajęcia profesjonalnej pomocy do wykonania wszystkich prac domowych i ogrodniczych, które normalnie wykonaliby Państwo sami.

iii. Dodatkowe koszty podróży czy np. utrata przyjemności z wakacji.

iv. Zniszczone ubranie, telefon czy biżuteria.

v. W wypadkach drogowych, excess który muszą państwo zapłacić swojej firmie ubezpieczeniowej za naprawę samochodu.

vi. Po wypadkach drogowych straty wynikające z niemożności używania zniszczonego samochodu i związane z tym np. koszty wynajęcia samochodu zastępczego.

vii. Straty związane z przyszłą emeryturą, jeśli ze względu na odniesione obrażenia fundusz emerytalny zostanie pomniejszony.

viii. W przypadku bardzo poważnych obrażeń, koszty związane z przystosowaniem domu czy nawet koszty ewentualnej przeprowadzki do domu bardziej odpowiedniego.
Jak widać z powyższego artykułu jak i artykułów z wcześniejszych miesięcy zebranie i udowodnienie wszystkich poniesionych strat tak by otrzymać maksymalnie wysoką kwotę odszkodowania jest procesem bardzo kompleksowym. W Dallas McMillan mamy doświadczenie niezbędne do uzyskania dla Państwa odszkodowania na najlepszych, możliwych warunkach.

 

DALLAS-MCMILLAN