Dlaczego Polska szkoła?

0
Szkoła

Co roku zwiększa się liczba Polaków, którzy decydują się przenieść swój ośrodek życia na Wyspy. Coraz więcej rodziców staje więc przed dylematem, czy zdać się całkowicie na brytyjski system edukacji, czy może wprowadzić chociaż elementy tego, czego pociecha uczyłaby się w Polsce?

Tu z pomocą rodzicom przychodzą polskie szkoły, które nie tylko wspierają rodziców w staraniach o zapewnienie dziecku nauki języka ojczystego, ale zazwyczaj ofiarowują im znacznie więcej.

W Aberdeen działają dwie polskie szkoły. Założona w 2007 r. katolicka Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki oraz nieco młodsza, powstała w 2009 Polska Szkoła Słoneczna.

Szkoła im. św. Stanisława Kostki początkowo działała przy kościele St Peter’s. Skupiała wówczas  około 30 uczniów. Dziś to potężna szkoła, która liczy 180 uczniów. Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Lekcje odbywają się w zespołach klasowych 0-6, liczących po około 20 osób.

Podobnie też w Szkole Słonecznej możemy mówić o klasach od 1-6 oraz grupie przedszkolnej. Zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób w klasie.

Program zajęć w obu szkołach skonstruowany jest w ten sposób, aby nie powielać materiału omawianego na lekcjach w szkockich szkołach, ale zapoznawać dzieci z tymi zagadnieniami, z którymi nie spotkają się w czasie brytyjskiej edukacji.  W klasach młodszych dzieci poznają polski alfabet, zasady poprawnego mówienia, czytania i pisania w języku polskim. W klasach starszych doskonalą te umiejętności, ale też stykają się z literaturą i historią Polski. Obie szkoły korzystają przy tym ze specjalnie opracowanych podręczników polonijnych.

W Słonecznej Szkole oprócz tradycyjnych zajęć z języka, kultury i historii Polski, prowadzone są zajęcia muzyczno-plastyczne, podczas których dzieci nie tylko zapoznają się z działalnością polskich twórców na przestrzeni wieków. Odbywają się też zajęcia matematyczne oraz z zakresu nauk ścisłych. Dzieci, które chcą przystąpić do pierwszej komunii mogą uczęszczać na specjalny kurs w języku polskim prowadzonym pod nadzorem kościoła.

Ważny element edukacji w szkole św. Stanisława Kostki stanowią zajęcia z kultury polskiej. .  Istotne jest również to, że ze względu na katolicki charakter szkoły, wszystkie dzieci uczestniczą w lekcjach katechezy, a nauczyciele starają się wychowywać uczniów zgodnie z zasadami wiary katolickiej.

Najistotniejsze jest jednak to, że polskie szkoły w Aberdeen pracują razem, na rzecz promowania języka i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży. Trwa nabór do obu szkół na rok szkolny 2014/2015.

Zapraszamy.

Kontakt: Szkola Sloneczna

E: pssunnyschool@googlemail.com

T: 07512833725

www.sunnyschool.co.uk


Kontakt:
Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Aberdeen

E: polskaszkola.aberdeen@gmail.com

T: 07784 675 058

www.aberdeen.edu.pl