Szkoci za ,UK przeciw

0

Odmienne stanowiska szkocji i anglii
Spotkanie ministrów pracy unii europejskiej zakończyło sie aprobatą dla planu gwarantujacego edukację, szkolenia lub zatrudnienie dla młodych w wieku 16-24 lat. Plan ten ma na celu umożliwić każdemu szansę podjęcia zatrudnienia w ciagu czterech miesięcy od ukończenia szkoły lub w przypadku utraty pracy ofertę dalszego kształcenia i dodatkowych praktyk. Ta kwestia jednak pokazała po raz kolejny odmienne stanowiska rządu Szkocji i Wielkiej Brytanii, gdzie drudzy się sprzeciwli.