Sprawdzony sposób na polską edukację dziecka!

0

Utrzymanie więzi z Ojczyzną i dbałość o tradycje to wymagające zadania dla rodzin mieszkających za granicą. Warto wiedzieć, że są sposoby, które ułatwiają kontakt z językiem i rodzimą kulturą – szczególnie wśród najmłodszych.

Istnieje wiele rozwiązań, które wspierają Polaków za granicą w przekazywaniu dziedzictwa i edukacji polskiej. Jednym z nich jest zapisanie dziecka do Polskich Szkół Internetowych Libratus, czego można dokonać za pośrednictwem strony www.libratus.edu.pl/zapisy2017/. To projekt edukacyjny umożliwiający realizację polskiej podstawy programowej dzieciom w wieku 5-15 lat przebywającym poza granicami kraju.

Jakie są zalety uczestnictwa w projekcie?

Projekt Polskich Szkół Internetowych Libratus stwarza możliwość kontaktu z pedagogami i językiem polskim bez ponoszenia opłat. Daje szansę na zawarcie znajomości z rówieśnikami z całego świata, którzy również są Polakami. Każdy uczeń otrzymuje państwową legitymację szkolną, a po zdaniu egzaminu końcoworocznego – świadectwo. Kształcenie odbywa się w formie nauczania domowego, dzięki czemu rodzic razem z pociechą może wybrać czas i miejsce nauki wedle własnych preferencji. Przydatnym narzędziem jest Internetowa Platforma Edukacyjna, na której polscy pedagodzy zamieszczają starannie wyselekcjonowane materiały i scenariusze zajęć. Co tydzień odbywają się Webinaria, czyli lekcje online, stwarzające Małym Polakom  możliwość kontaktu z nauczycielami, którzy pomagają im usystematyzować wiedzę zdobytą w przeciągu minionego tygodnia. Pedagodzy chętnie udzielają porad rodzicom, ułatwiając pracę z dzieckiem.

Rodziny korzystające z takiego rozwiązania są zadowolone z osiąganych postępów w nauce, o czym świadczą poniżej przytoczone wypowiedzi Pani Edyty mieszkającej przez kilka lat w Norwegii oraz Pani Kasi z Francji:

O powrocie do Polski raczej nie myśleliśmy z mężem, ale życie czasami jest pełne niespodzianek i w listopadzie 2016 roku wróciliśmy. Córka zaczęła 5 klasę z małym poślizgiem ale dzięki temu ze przerabiałyśmy Libratusa na bieżąco to w lutym mogła się pochwalić na półrocze samymi 4 i 5.

Przed wyborem tego projektu zastanawiałam się czy to dobry pomysł… dziś uważam, że to najlepsza możliwość, z jakiej mógł skorzystać mój syn będąc za granicą, szczerze polecam wszystkim, którzy mają wątpliwości.

Więcej opinii rodziców, których dzieci uczestniczą w projekcie i w ten sposób utrzymują kontakt z rodzimą kulturą można znaleźć na stronie www.libratus.edu.pl w zakładce Opinie. To doskonała okazja, aby przekonać się jak wygląda nauka z perspektywy rodzica.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w nauce swoich pociech, mogą zapisać je do Polskich Szkół Internetowych Libratus na stronie www.libratus.edu.pl/zapisy2017/. Rejestracji na rok szkolny 2017/2018 można dokonać do końca maja.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów jest to ostania rekrutacja do projektu. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę od września, będą mogli ją bezpłatnie kontynuować w kolejnych latach. Liczba miejsc jest ograniczona.  Osoby, które dokonają zapisu, będą miały możliwość skorzystania z Internetowej Platformy Edukacyjnej przed rozpoczęciem roku szkolnego. Znajdują się na niej gry i zabawy dydaktyczne stanowiące  doskonały wstęp rozpoczęcia nauki od września.

Informacja prasowa Libratus