Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Adres Redakcji
Skyfex LTD
41 Tollpark Pl, Wardpark East,
Glasgow Metropolitan Area G68 0LN (biuro nr 1)
01236736611 wew.2

Redaktor naczelna
Anna Bator-Skórkiewicz
a.skorkiewicz@magazynsquare.pl

Z-ca redaktora naczelnego
Krzysztof Mielnik-Kośmiderski
krzysztof@magazynsquare.pl

Marketing & Reklama
Anna Surdacka anna@magazynsquare.pl
anna@magazynsquare.pl, tel. 0759 083 2662

Dział Graficzny

Patryk Choiński
Joanna Michalak