Już czas odnowić Working Tax Credit! Jak to zrobić?

0

Wszystkie osoby, które korzystają z dodatku WTC, do końca lipca br zobowiązane są do złożenia deklaracji upoważniającej do dalszego pobierania świadczenia.

Pobierający Working Tax Credit, co roku otrzymują z HMRC formularze. Ich wypełnienie i odesłanie pozwala na utrzymanie dodatku. Zaniedbanie tego obowiązku poskutkować może odebraniem zasiłku i nakazem zwrotu świadczeń pobranych od początku bieżącego roku podatkowego.

Deklarację odnowienia WTC możemy złożyć na kilka sposobów:

  • pocztą, odsyłając przysłany do nas dokument Annual Declaration
  • online, wchodząc na stronę HMRC przez TEN LINK
  • przez telefon – dzwoniąc pod 0345 300 3900 z UK lub pod +44 2890 538 192, gdy aktalnie przebywamy poza granicami Zjednoczonego Królestwa.

(kmk)