Program Szkockiego Rządu „Get Active Stay Active”

0
Lovely autumn's days by David Kusserow (CC BY 2.0)

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o programie walki z otyłością szkockiego Rządu, który dąży do polepszenia stanu fizycznego i psychicznego swoich obywateli. Wczoraj rząd przedstawił następny ambitny plan zwiększenia aktywności fizycznej o 15% w całej Szkocji.

Priorytetem, dzięki któremu Szkoci mogą się stać bardziej aktywni, jest rozwój sieci ścieżek rowerowych i szklaków turystycznych, na zaniedbanych w tym temacie terenach jak również wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom poza domem.

Rząd Szkocji dąży do ograniczenia bezczynności fizycznej wśród dorosłych i nastolatków o 15% do 2030 r. – co oznacza, objęcie programem ​​około ćwierć miliona osób. Aby osiągnąć zamierzony rezultat zaplanowano zastosowanie szerokiego podejścia do tematu, w tym aktywnego finansowania podróży, wsparcia zarówno formalnych sportów, jak i nieformalnej aktywności fizycznej. Zostanie również podjęte szeroko rozumiane partnerstwo, działające w sektorach: transportu, edukacji, zdrowia i planowania.

W ramach planu świadczenia usług w zakresie aktywnej Szkocji zawarte są takie działania, jak:

– rozwój lokalnych ośrodków sportowych na najbardziej potrzebujących obszarach;

– więcej możliwości dla uczniów uczestniczenia w sporcie przed, w trakcie i po szkole;

– wsparcie i rozwój pomagający ludziom przejść od sportu szkolnego do klubów;

– zwiększone finansowanie ścieżek rowerowych i pieszych;

– promowanie dobrych praktyk, aby zapewnić dzieciom bezpieczne miejsca do zabawy;

– oraz usuwanie barier dla kobiet i dziewcząt.

Szkocja jest jednym z pierwszych krajów, które opublikowały krajowy plan działania w związku z globalnym planem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie aktywności fizycznej.

Źródło: news.gov.scot