Wezwanie do ławy przysięgłych

0
3D Judges Gave by Chris Potter, (CC BY 2.0)

Wszyscy Polacy mieszkający na Wyspach ponad pięć lat i znajdujący się w rejestrze wyborców, mogą zostać wezwani do ławy przysięgłych.

To obowiązek, którego niedopełnienie karane jest wysoką grzywną. Wybór do uczestniczenia w procesie w roli ławnika, odbywa się drogą losową. Wylosowana osoba otrzymuje „jury summons”, czyli pocztowe wezwanie do stawienia się w sądzie w danym terminie.

Wybieranie ławników spośród członków społeczeństwa, ma na celu zapewnienie o przeprowadzeniu uczciwego i bezstronnego procesu. W sądowej ławie zasiada 12 członków, którzy nie muszą znać się na literze prawa – ale zawsze powinni kierować się rozsądkiem w ocenie sytuacji.

Co zrobić, gdy dostaniemy list z wezwaniem? Załączony formularz należy wypełnić i odesłać w ciągu 7 dni. W wyznaczonym terminie trzeba zaś stawić się w sądzie. Nie możemy odmówić uczestnictwa w ławie przysięgłych.

Jeśli uważamy, że nasz angielski nie jest wystarczająco dobry, albo wynikają inne przeszkody niepozwalające nam na udział w procesie, możemy ewentualnie liczyć na odroczenie swojego udziału.

Warto mieć świadomość, że jeśli zostaliśmy nominowani na ławnika, w pracy przysługuje nam płatny dzień wolny, a pracodawca nie ma prawa odmówić nam przyznania wynagrodzenia.

(kmk)

Tekst pochodzi z najnowszego numeru Magazynu Square.pl. Znajdziecie go w polskich sklepach na terenie Szkocji a w wersji online – tutaj