Jakie naważniejsze zmiany czekają mieszkańców Wielkiej Brytanii w roku podatkowym 2018/2019?

0
HMRC by Images Money, (CC BY 2.0)

W nowym roku podatkowym trwającym od 6 kwietnia 2018 roku do 5 kwietnia 2019 roku nastąpiły istotne dla podatników zmiany. Poniżej przedstawiamy te najistotniejsze.

Wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego (Personal allowance)Kwota ta dla całego Zjednoczonego Królestwa została zwiększona z £11500 do £11850. Wzrost Personal allowance ma się odbywać w sposób stopniowy i zgodnie z planami rządu w roku 2020 ma osiągnąć kwotę £12500.

W Szkocji wprowadzono nowe progi podatkowe. Za roczny dochód mieszczący się w przedziale £11851 – £13850 podatnicy zapłacą 19% podatku, a nie jak dotychczas 20%. Stawka 20% będzie dalej obowiązywać w przedziale £13851 – £24000. Za dochód £24001 – £43430 trzeba będzie zapłacić 21%. podatku. Osoby zarabiające między £43431 a £150000 odprowadzą 41% podatku, a powyżej £150000 – 46%.

Zmianie uległ drugi próg podatkowy w Anglii i Walii. Dopiero po przekroczeniu kwoty dochodu £46350 (a nie tak jak dotychczas £45000) podatnicy zapłacą 40% podatku.

Możliwość uzyskania zaległej ulgi podatkowej (Marriage allowance). Ulga ta umożliwia przeniesienie części niewykorzystanej kwoty wolnej od podatku na małżonka lub prawnego partnera, jeśli osoba ta osoba osiąga większy dochód. W Anglii dotyczy to podatników mieszczących się w 20%. progu podatkowym, w Szkocji – płacących 19%, 20% lub 21%. podatku. Jeżeli małżeństwo lub związek partnerski spełniały warunki na uzyskanie ulgi podatkowej Marriage allowance od kwietnia 2015, ale o nią nie wystąpiły i jedna z osób w międzyczasie zmarła, druga osoba może ubiegać się o ulgę za niewykorzystany okres. Poprzednio wystąpienie o ulgę w sytuacji śmierci jednej z osób nie było możliwe.

Zmniejszenie ulgi na dywidendy. W poprzednim roku podatkowym osoby, które uzyskiwały dochód z dywidend wypłacanych przez firmy, nie płaciły podatku od pierwszych uzyskanych w ten sposób £5000. W roku podatkowym 2018/2019 kwota ta została obniżona do £2000.

Od 1 kwietnia 2018 roku wzrosła minimalna stawka godzinowa (The National Minimum Wage) z £7.50 do £7.83 (w przypadku osób powyżej 25. roku życia). Wzrosły też stawki godzinowe dla pracowników poniżej 25. roku życia i dla stażystów. Ci ostatni będą zarabiać co najmniej £3.70 za godzinę. Pracownicy poniżej 18. roku życia zarobią nie mniej niż £4.20 za godzinę pracy. Osoby w wieku od 18 do 20 lat będą mogły liczyć na godzinową płacę minimalną w wysokości £5.90, a od 21 do 24 lat –  £7.38.

(e.koziarska)