Szkocja: Katolicy, muzułmanie i… Polacy wśród najbardziej wykluczonych

0
Misterio tras la reja Mystery behind fence by Hernán Piñera, (CC BY-SA 2.0)

Opublikowane właśnie wyniki badań prowadzonych przez szkocki rząd dowodzą, że osoby pochodzące z mniejszości wyznaniowych i narodowościowych, są dużo bardziej narażone na deprywację niż rdzenni mieszkańcy północnej części Wysp.

Deprywacja, czyli ciągłe niezaspokojenie jakiejś potrzeby biologicznej, bądź psychologicznej, jest jednym z głównych źródeł stresu obok zakłóceń, przeciążenia i zagrożenia.Przykładem deprywacji może być trudna sytuacja życiowa, w której na przykład tracimy bliską osobę lub opuszczamy dom rodzinny. Jesteśmy wówczas skazani na długotrwałą rozłąkę z bliskimi.

Jak wskazują analizy opublikowanego przez szkocki rząd badania Scottish Surveys Core Questions 2016, 30% katolików i 24,7% muzułmanów znajduje się wśród osób wymagających wsparcia ze strony Państwa. Wśród Szkotów wskaźnik ten wynosi tylko 20%.

Deprywacja dotyczy nie tylko zarobków. Jedną z jej charakterystycznych cech jest chociażby większa częstotliwość zachorowań. Wśród najbardziej dotkniętych grup, zaledwie 62,1% osób mogło pochwalić się dobrym lub bardzo dobrym stanem zdrowia. Tymczasem wśród najlepiej uposażonych, odsetek ten wynosił już 82,9%.

Anas Sarwar – rzecznik prasowy Partii Pracy – określił wyniki badań jako niepokojące: „To ważne sprawozdanie, bo każe zadać decydentom trudne pytania w zakresie zdrowia publicznego i równości społecznej” – powiedział.

Raport SSCQ 2016 oparty został na wynikach 20 tys. ankiet, zawierających szczegółowe informacje na temat szkockich gospodarstw domowych.

Źródło: The Scotsman

(kmk)