UK: co zrobić, gdy otrzymało się wezwanie do ławy przysięgłych?

0
Scales of Justice - Frankfurt Version, (CC BY-SA 2.0)

Wszyscy Polacy mieszkający na Wyspach ponad pięć lat i znajdujący się w rejestrze wyborców, mogą zostać wezwani do ławy przysięgłych. To obowiązek, którego niedopełnienie karane jest wysoką grzywną.

Wybór do uczestniczenia w procesie w roli ławnika, odbywa się drogą losową. Wylosowana osoba otrzymuje „jury summons”, czyli pocztowe wezwanie do stawienia się w sądzie w danym terminie.

Wybieranie ławników spośród członków społeczeństwa ma na celu zapewnienie o przeprowadzeniu uczciwego, bezstronnego procesu. W sądowej ławie zasiada 12 członków, którzy nie muszą znać się na literze prawa – ale zawsze powinni kierować się rozsądkiem w ocenie sytuacji.

Co zrobić, gdy dostaniemy list z wezwaniem?

Załączony formularz należy wypełnić i odesłać w ciągu 7 dni. W wyznaczonym terminie trzeba zaś stawić się w sądzie.

Nie możemy odmówić uczestnictwa w ławie przysięgłych. Jeśli uważamy, że nasz angielski nie jest wystarczająco dobry, albo wynikają inne przeszkody niepozwalające nam na udział w procesie, możemy ewentualnie liczyć na odroczenie swojego udziału.

Warto mieć świadomość, że jeśli zostaliśmy nominowani na ławnika, w pracy przysługuje nam płatny dzień wolny, a pracodawca nie ma prawa odmówić nam przyznania wynagrodzenia.

źródło: gov.uk

(kmk)