Kalendarz podatnika w Wielkiej Brytanii

0
Income Tax by Images Money, (CC BY 2.0)

Prawo podatkowe w UK należy – z punktu widzenia podatnika – do jednych z najkorzystniejszych. Niemniej stale podlega zmianom, zwłaszcza w kontekście progów podatkowych.

Jak z punktu widzenia osoby pracującej na terenie Wielkiej Brytanii wygląda obecny rok podatkowy 2017/2018, jakie wprowadzono w nim zmiany i z jakimi podatkami najczęściej spotykamy się na Wyspach?

Obecny rok podatkowy w UK rozpoczął się 6 kwietnia 2017, a zakończy się 5 kwietnia 2018 roku. Od 6 kwietnia zaczęły obowiązywać pewne zmiany zakładające niewielki wzrost progów podatkowych i korektę wysokości kwoty wolnej od podatku. Informacje te są niezbędne zwłaszcza dla tych osób, które pracują na terenie Wielkiej Brytanii i dla tych, które będą rozliczać się z tutejszym HMRC (urzędem skarbowym).

Podstawowe informacje na temat płaconych przez siebie składek i podatku dochodowego znajdziesz na dokumencie o nazwie „payslip”, na którym umieszczone są informacje dotyczące Twojej stawki brutto, wynagrodzenia netto i płaconych potrąceń. Jeśli znajdziesz na nim kod podatkowy 1150L oznacza to, że obejmuje Cię ulga podatkowa sięgająca do 11.500 funtów (w poprzednim roku podatkowym było to 11.000 funtów).

Dochód poniżej 11 500 funtów… Co wtedy?

W myśl brytyjskiego prawa podatkowego, jeśli osoba pracująca na terenie Wielkiej Brytanii uzyskuje dochód mniejszy niż wspomniana kwota wolna od podatku i jednocześnie żyje w związku (małżeńskim lub partnerskim) z osobą, która zarabia więcej niż 11 500 i mniej niż 45 001 funta, może przenieść część swojej kwoty wolnej od podatku do kwoty małżonka (partnera). Wartość przeniesionej kwoty to różnica pomiędzy wynagrodzeniem pracownika zarabiającego poniżej kwoty wolnej a samą kwotą wolną. Nie może ona jednak wynosić więcej niż 1 500 funtów.

Kod podatkowy – co to jest?

Kod podatkowy (o którym pisaliśmy powyżej) to numer, który informuje pracodawców i podmioty wypłacające emerytury o wysokości podatku, jaki ma być potrącony określonemu pracownikowi. Kod podatkowy jest nadawany z początkiem każdego roku podatkowego przez HM Revenue & Customs. Liczba znajdująca się w kodzie podatkowym pomnożona przez 10, oznacza kwotę wolną od podatku przysługującą podatnikowi w danym roku podatkowym.

Na zmianę kodu podatkowego może wpłynąć:

 • ślub (bądź sformalizowanie związku z osobą tej samej płci),
 • pojawienie się kolejnego źródła Twoich dochodów, zwiększające łączny przychód w ciągu roku,
 • zmiana wartości Twojego nieopodatkowanego dochodu

O zmianach mogących wpłynąć na zmianę tax code, należy poinformować HMRC (Urząd Skarbowy). W przeciwnym razie, wartość naliczonego podatku może być nieadekwatna do uzyskiwanych przez Ciebie dochodów. W przypadku zmiany Twojego kodu podatkowego, lokalny Urząd Skarbowy (za pośrednictwem tax office) poinformuje Cię o tym, wysyłając do Ciebie dokument o nazwie PAYE Coding Notice.Jakiekolwiek dokumenty, które potwierdzają zmianę bądź zachowanie określonego kodu podatkowego, należy bezwzględnie archiwizować. Mogą się one przydać – zwłaszcza wtedy, gdy okaże się, że podatek został naliczony w sposób nieprawidłowy.

Podobnie jak w Polsce, na terenie Wielkiej Brytanii płacenie podatków jest obowiązkowe, dlatego warto znać najważniejsze terminy płatności, aby uniknąć kar.
Brytyjski urząd skarbowy HM Revenue & Customs, pobiera podatki, które później przeznaczane są na pokrycie kosztów usług publicznych.

Podatki, z którymi mamy najczęściej do czynienia w Wielkiej Brytanii to: Income Tax (podatek dochodowy), Capital Gains Tax (podatek od zysków kapitałowych), Inheritance Tax (podatek spadkowy), Stamp Duty (opłata skarbowa) oraz Value Added Tax (VAT).

Podatki w Wielkiej Brytanii płaci się na kilka sposobów:

 1. PAYE (Pay as you earn), czyli płać w miarę zarabiania
 2. Self Assessment – samodzielne wypełnianie zeznania podatkowego
 3. Podatek pobierany „u źródła”, odciągany od odsetek przed ich wypłatą
 4. Jednorazowa zapłata

Najważniejsze daty:

 • 3 miesiące – po takim czasie od samozatrudnienia, należy zgłosić ten fakt do brytyjskiego fiskusa – HMRC
 • kwartalnie – należy składać do HMRC tzw. VAT RETURN
 • 19 dnia każdego miesiąca – należy zapłacić PAYE oraz National Insurance
 • 31 stycznia – do tego czasu muszą online rozliczyć się samozatrudnieni. Jest to tzw. TAX RETURN – za poprzedni rok podatkowy zakończony 5 stycznia\
 • 28 lutego – trzeba zapłacić 5 proc. kary od kwoty podatku, który miał być zapłacony do31 stycznia, jeśli nie został zapłacony
 • 5 kwietnia – kończy się rok podatkowy
 • 19 kwietnia – do tego dnia muszą zostać uregulowane wszystkie zaległości PAYE
 • 31 maja – do tego dnia pracodawcy powinni wręczyć pracownikom dokument P60
 • 6 lipca – termin składania deklaracji P11D za rok zakończony 5 kwietnia
 • 6 lipca – kopie formularzy P11D muszą być wręczone pracownikom
 • 31 lipca – termin drugiej płatności na rachunek podatku dochodowego za bieżący rok podatkowy
 • 31 października – mija ostateczny termin na wysłanie drogą pocztową papierowej wersji Tax Return

Firmy Limited

9 miesięcy po zakończeniu roku rozliczeniowego firmy – należy zapłacić tzw. podatek korporacyjny. W tym samym terminie należy złożyć rozliczenie firmy w Companies House.
Rok po zakończeniu roku rozliczeniowego firmy – należy złożyć w brytyjskiej skarbówce rozliczenie firmy razem z CT600.