Kredyt hipoteczny dla Polaków pracujących za granicą

0
November 30th Window Detail, Rialto Cinema, Moseley Avenue, Coventry by Amanda Slater, (CC BY-SA 2.0)

W związku z rozwodem Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, wielu z naszych rodaków podejmuje decyzje o powrocie do Polski. Powodem takich planów jest niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza Wielkiej Brytanii oraz niejasny status emigrantów z EU. Co jednak zrobić, jak się nie ma zgromadzonej gotówki na zakup własnego lokum? Czy osoby pracujące za granicą mogą ubiegać się o kredyt mieszkaniowy w Polsce?

Zakup nieruchomości wiąże się z zaangażowaniem swoich ciężko zarobionych pieniędzy, które rzadko wystarczają na pokrycie całości inwestycji. Dlatego większość musi skorzystać z kredytu hipotecznego.

Jak banki postrzegają Polaków pracujących za granicą i co mają dla nich w swojej ofercie?
Banki już przed laty zauważyły, że otworzyła się nowa nisza na rynku kredytów, jednak pomimo, że Polacy pracujący za granicą najczęściej zarabiają znacznie lepiej, niż ich rodacy pozostający w kraju, wcale nie jest łatwo taki kredyt uzyskać.

Podejmując ocenę zdolności kredytowej, banki nie wymagają od zarobkujących na terenie Polski spełnienia tak rygorystycznych warunków, jak od tych pobierających dochody w funtach, czy euro.

Różne oferty i rożne wymagania

Wiele banków oferuje różne opcje sfinansowania mieszkania ze środków banku. Dlatego warto wcześniej dobrze poznać oferty przynajmniej kilku placówek. Bo różnią się one znacznie zarówno wysokością wkładu własnego, zabezpieczeniem jak i procedurami. Niektóre z banków, mają i owszem w swojej ofercie kredyty dla pracujących za granicą, ale jednym z warunków udzielenia kredytu jest przelewanie pieniędzy na rachunek w Polsce. Niestety, jest to często niemożliwe. Na ogół zagraniczny pracodawca przelewa wypłatę na rachunek, w kraju swojej działalności. Część z nich przekazuje swoim pracownikom czeki z wynagrodzeniem. Wtedy najczęściej trudno w sposób wiarygodny udokumentować swoje dochody. Warto postarać się więc o dodatkowe dokumenty, które pomogą analitykowi bankowemu w ich weryfikacji.

Banki chętniej zdecydują się na udzielenie kredytu osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą poza granicami, mogą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Powodem są tu przede wszystkim problemy z weryfikacją wszystkich danych. Dlatego wiele z banków podwyższa w tym wypadku oprocentowanie, niektóre żądają adresu do korespondencji na terenie kraju. Łatwiej jest uzyskać taki kredyt w przypadku banków, które posiadają swoje oddziału w kraju, w którym jesteśmy zatrudnieni. Pewnym ułatwieniem dla osób starających się o kredyt, jest możliwość ustanowienia pełnomocnika, który będzie mógł się zająć formalnościami i dokończy procedury, bez konieczności naszych ciągłych podróży do Polski. Już niemal wszystkie banki proponują takie rozwiązanie, a potrzebne druki można dostać w najbliższym oddziale banku lub nawet pobrać ze stron internetowych wybranej placówki.

Wiarygodny, czy nie?

Bankom nie zawsze wystarczy przedłożenie dokumentów poświadczających wysokość zatrudnienia oraz staż pracy. Często zdarza się, że bank pyta o potwierdzenie wiarygodności kredytowej. Do tego celu poprosi nas o dostarczenie stosownych dokumentów od instytucji stanowiącej odpowiednik polskiego Biura Informacji Kredytowej. W Wielkiej Brytanii takim odpowiednikiem BIK jest Experian LTD. O potwierdzenie wiarygodności kredytowej aplikuje się on-line, poprzez ich stronę internetową, przeważnie po 2 tygodniach otrzymuje się sporą kopertę z całą dokumentacją na swój temat.
Aby udokumentować swoje zagraniczne dochody, oprócz wspomnianego potwierdzenia wiarygodności kredytowej, w banku trzeba przedłożyć umowę o pracę, deklarację podatkową za poprzedni rok (druk P60), wyciągi bankowe z okresu 3 do 6 miesięcy, często też należy dołączyć potwierdzenie naliczenia wynagrodzenia (payslip) za ostanie kilka miesięcy. Wszystkie te dokumenty trzeba niestety przetłumaczyć na język polski u tłumacza przysięgłego.

Wkład własny przy dochodach z zagranicy

Od 2014 roku nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego do 100% wartości nieruchomości. Pomimo, że banki w kredytach mieszkaniowych nominowanych w PLN wymagają minimum 10% wkładu w gotówce, to z pośród 4 banków udzielających kredytów dla zatrudnionych poza granicami kraju tylko jeden bank będzie wymagał minimum 15% wkładu własnego, jeden minimum 20%, i dwa minimum 30%. Należy pamiętać, że im większy jest wkład własny, tym większa będzie szansa na uzyskanie kredytu z uwagi na zaangażowanie klienta w inwestycje. Wielkość wkładu własnego przekłada się również na lepsze oprocentowanie i ewentualne negocjacje z bankiem.

Banki i niezbędne dokumenty

Banki, które oferują kredyty dla osób zatrudnionych za granicą to. np.: Alior Bank (EUR, GBP, CHF, USD), Deutsche Bank PBC.

Dokumenty w przypadku składania wniosku kredytowe są podobne do tych, które musi dostarczyć osoba ubiegająca się o kredyt, zatrudniona w kraju. Takżeobliczanie zdolności kredytowej odbywa się na podobnych zasadach. W związku z tym w jednym banku bez problemu można będzie kredyt uzyskać, natomiast w innym klient otrzyma tylko część kwoty albo wręcz jego wniosek zostanie odrzucony.

Zmiany w rekomendacji S w 2014 r.

W 2014 r. na skutek zmian Rekomendacji S nastąpiło dalsze ograniczenie kredytowania w walutach obcych – kredyty walutowe, indeksowane lub denominowane w walutach obcych powinny być produktem oferowanym wyłącznie klientom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu, zapewniające regularną obsługę i spłatę kredytu (np. kredyt walutowy w euro będą mogły zaciągnąć tylko te osoby, które w tej walucie uzyskują dochody).
Zarabiający w euro nie otrzymają kredytu w złotówkach, chyba że do wniosku kredytowego dołączy osoba zarabiająca w złotówkach. Klient narażony na ryzyko walutowe nie może być głównym kredytobiorcą, posiadającym największy dochód wśród wnioskodawców.

Każdy bank ma swoje wymagania, dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego należy się zapoznać z ofertami co najmniej kilku banków. Należy porównać wszystkie koszty, wymagania odnośnie zabezpieczenia kredytu, wymagania odnośnie potwierdzenia źródeł i wielkości dochodów. Ne obawiaj się doradców kredytowych, bo im więcej spotkań odbędziesz, tym lepiej będziesz mógł ocenić poszczególne oferty.