Smutne statystyki a prawo odszkodowawcze

0

Śmiertelne choroby

Statystyki mówią same za siebie, rokrocznie umiera nawet trzynaście tysięcy ludzi pracujących, których śmierć spowodowana była częstym wystawieniem na szkodliwe warunki pracy.

Zgony w wyniku zachorowań na raka stanowią większość tej statystyki, bo aż osiem tysięcy rocznie, a cztery tysiące z nich to śmierci w wyniku wystawienia na działanie azbestu.

Uszczerbek na zdrowiu

Na przełomie 2014 i 2015 roku ponad 611 tysięcy rozmaitych pracowników zgłosiło uszczerbek na zdrowiu spowodowany złymi warunkami pracy.

  • 76 tysięcy z nich to krótkotrwałe problemy zdrowotne pracowników, oznacza to, że ludzie tacy wyzdrowieli i wrócili do pracy oraz do normalnego życia.

  • 198 tysięcy to ludzie, którzy zmuszeni zostali do wykorzystania zwolnienia z pracy na okres powyżej trzech dni, a 152 tysiące to ludzie, którzy musieli skorzystać ze zwolnienia dłuższego niż 7 dni – statystyki podają, że na przełomie 2014 i 2015 roku ludzie tacy stracili ponad 4.7 miliona dni pracowniczych.

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy to noszenie ciężarów, poślizgnięcia, potknięcia i upadki z wysokości.

Ryzyko drogowe w pracy

Około jednej czwartej ludzi, którzy ulegli wypadkom drogowym to osoby, które były obecne w pracy w momencie wypadku. Kiedy zarabiamy na życie, nasz pracodawca nie zawsze odpłaca nam pięknym za nadobne, często ignorując fakt, że codziennie narażamy się na ryzyko dla dobra pracodawcy. Jednak są i tacy pracodawcy, którzy pomagają pracownikom, którzy ulegli wypadkom drogowym w pracy.

Jak wielu jest pracodawców, którzy nie biorą pod uwagę nawet podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w pracy? Niestety jest ich znaczna liczba. Każdemu pracodawcy zależy przede wszystkim na zysku z pracy naszych rąk a zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy to niewielkie zmartwienie. Jeśli ma się pecha i pracuje się dla tego rodzaju pracodawcy to trudno jest bezpośrednio porozumieć się z szefem, jeśli z powodu zaniedbania warunków pracy trzeba wziąć bezpłatne chorobowe, za które przecież nikt pieniędzy nam nie zwróci. Nie trzeba się bać w takich przypadkach, tylko skontaktować się z ludźmi, którzy za darmo poradzą, czy należy się takiej osobie odszkodowanie i jak o nie wystąpić.

Podstawowym prawem każdego pracownika jest prawo do odszkodowania.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest chronić pracownika wystawionego na ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Pracownik ma zapewnioną ochronę poprzez Regulamin Pracy z 1992 roku i przepisy BHP. Jeśli pracodawca nie wypełnia swego obowiązku, może narazić się na fatalne skutki takiego zaniedbania.

Sprawy odszkodowawcze są bardzo różne, od niewielkich skaleczeń narzędziami aż do bardzo poważnych zranień, ale podstawowe kwestie procesu odszkodowawczego pozostają niezmienne:

  1. Trzeba udowodnić, że uszczerbek na zdrowiu został spowodowany złymi warunkami pracy.

  2. Trzeba udowodnić pracodawcy, że nie dopełnił obowiązku ochrony pracownika.

Trzeba również brać pod uwagę tak zwane przedawnienie sprawy. Podobnie jak przy innych sprawach odszkodowawczych nie można odzyskać odszkodowania za obrażenia odniesione trzy lata temu i dawniej, dlatego nie należy czekać z wniesieniem sprawy odszkodowawczej. W niektórych przypadkach, na przykład w sprawach związanych z wystawieniem na działanie azbestu lub hałasu w pracy, okres trzyletni, w czasie którego można ubiegać się o odszkodowanie, będzie liczony od momentu, kiedy zostanie stwierdzone przez lekarza lub przez biegłego, że stan zdrowia pracownika to bezpośredni wynik warunków pracy, na które został wystawiony przez pracodawcę – z tego powodu, że wystawienie na śmiertelne oddziaływanie azbestu zabiera większy okres czasu. Dla mnie, adwokata, który prowadzi setki takich spraw, istotne jest by od samego początku dostępne były informacje i dowody, które pomogą odzyskać odszkodowanie, bo im później, tym mniej dowodów można zebrać. Takie dowody to:

  • Wpisy do tak zwanych: accident books. Każdy pracodawca powinien prowadzić spis wypadków w pracy. Po wypadku trzeba wypadek zgłosić i poprosić by taki wpis umieszczono w przeznaczonym do tego rejestrze.

  • Zeznania świadków, którzy widzieli wypadek bądź mogą zaświadczyć o złych warunkach pracy.

  • Nagrania z monitoringu – pracodawca może nie robić problemu z udostępnienia nagrań lub może je nawet zniszczyć, ale według prawa ma obowiązek udostępnić takie nagrania w przewodzie sądowym. Poszkodowany ma prawo poprosić o zapisanie nagrania.

  • Zdjęcia miejsca zdarzenia wykonane telefonem, nagrania rozmów lub filmy nagrane tuż po zdarzeniu; na naszych smartfonach jest szereg darmowych aplikacji, które pomogą zdobyć taką ewidencję.

  • Historia choroby od lekarza – oznacza to, że trzeba chodzić do lekarza by upewnić się, że nasz uszczerbek na zdrowiu jest dobrze udokumentowany.

Nie chcę by mój szef splajtował….

Wiele ludzi nie decyduje się na odzyskanie odszkodowania, głownie ci poszkodowani, którzy mogą cieszyć się dobrymi stosunkami w pracy, zwłaszcza z szefostwem. Dodatkowo, my jako imigranci, których głównym celem było otrzymanie pracy i pozostanie w niej, jesteśmy lojalni; nie dosyć, że pracujemy ciężko i uzyskujemy lepsze wyniki w pracy niż inni, to jeszcze po ludzku szkoda nam naszego szefa. Argumenty przeciwko takiemu stanowisku to po pierwsze – nasz szef nie dopełnił obowiązków, które na nim ciążą. Poza tym, niekoniecznie wina leży po stronie naszego bezpośredniego superwizora, lecz po stronie polityki firmy lub właściciela. Po drugie i najważniejsze – to nie szef płaci odszkodowanie ze swoich oszczędności, ale jego firma ubezpieczeniowa, bo każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do ubezpieczenia swojej firmy na podstawie Ustawy o Odpowiedzialności Cywilnej oraz Ustawy o Obowiązku Ubezpieczenia Pracodawców z 1969 roku.

Nie chcę stracić pracy…

Kolejny powód, dla którego wzbraniamy się od odzyskania odszkodowania od pracodawcy to strach przed utratą pracy. Prawo cywilne jest w takich sytuacjach po stronie pracownika, ponieważ pracodawca nie może wyrzucić z pracy kogoś kto chce odzyskać odszkodowanie. Pracodawca nie może zastraszyć utratą pracy czy dawać mu do zrozumienia, że nie jest mile widziany w pracy tylko dlatego, że pracownikowi należy się odszkodowanie. Prawa pracownika są chronione Ustawą o Prawach Pracowniczych z 1996 roku, dobrze jest zapoznać się z tą ustawą na stronach rządowych, gov.uk.

Czy mogę odzyskać odszkodowanie, jeśli moja firma już nie istnieje?

Wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy idą na dłuższe chorobowe, bo cierpią na choroby zawodowe, (takie jak pylica, uszkodzenie słuchu czy choroby azbestozależne) dowiadują się, że ich firma zaprzestała produkcji i została zamknięta. Ludzie cierpiący na tego rodzaju choroby zawodowe nie od razu wiedzą, że ich choroba została spowodowana wieloletnim wystawieniem na działanie czynników chorobowych, a przecież najpierw muszą się skupić na procesie leczenia, a nie na szukaniu winnych. Fakt, że ich firma zaprzestała pracy niekoniecznie oznacza, że nie można już odzyskać odszkodowania, ponieważ w czasie, kiedy doszło do choroby, firma ubezpieczeniowa dostarczyła ubezpieczenie pracodawcy osoby poszkodowanej. Jeśli można odnaleźć firmę ubezpieczeniową, wciąż można odzyskać należne odszkodowanie.

W 1999 roku Department for Work and Pensions (DWP) czyli odpowiednik polskiego ZUS-u, stworzył Kodeks Odpowiedzialności Pracodawców, czyli program, który pozwala byłym pracownikom odnaleźć firmę ubezpieczeniową nieistniejącej już firmy pracodawcy. Każdy adwokat zajmujący się odszkodowaniami jest w stanie odnaleźć ubezpieczyciela na liście ABI, czyli Association of British Insurers (ABI) która zawiera dane wszystkich firm ubezpieczeniowych w kraju.

Możemy sobie wyobrazić, jak czuje się ciężko chory człowiek, który zrozumiał, że już nie wyzdrowieje, że po wielu latach ciężkiej pracy w nieodpowiednich warunkach pozostało już tylko walczyć o przedłużenie sobie życia, w dodatku bez dochodów lub zasiłków. W takich sytuacjach zaangażowanie prawnika pomaga nie tylko odzyskać nadzieję, ale pomaga zapewnić sobie i rodzinie godziwe warunki życia w przyszłości. Odszkodowania za choroby azbestozależne na przykład są rzędu 400 tysięcy funtów. Taka suma oczywiście nie zastąpi straconego zdrowia, ale otworzy nowe możliwości dla poszkodowanego i jego rodziny.

Jakie rodzaje wypadków to wypadki, za które można odzyskać odszkodowanie?

Rodzaje chorób za które należy się odszkodowanie to choroby przemysłowe, o których już wcześniej wspominałam, ale też i uszkodzenie lub strata słuchu, dolegliwości spowodowane powtarzającym się napięciem mięśni na przykład mięśni pleców lub dłoni czy choroba wibracyjna rąk. Jeśli chodzi o wypadki to często zdarzają się wypadki na wózkach widłowych, poślizgnięcia, potknięcia, upadki, wypadki spowodowane nie umiejętnie przeprowadzonym szkoleniem nowego pracownika lub brakiem tego szkolenia oraz obrażenia spowodowane pracą na zepsutym sprzęcie.

Jeśli uczestniczyliście w takim wypadku lub jesteście ofiarami wystawienia na szkodliwe warunki pracy a nie jesteście pewni czy macie prawo odzyskać odszkodowanie – jestem do państwa dyspozycji pod darmowym numerem telefonu 08000 730 868.

Barbara Dytwińska