Pomoc finansowa w UK

0

Jedną z najpopularniejszych form pomocy finansowej w Wielkiej Brytanii udzielanej obywatelom są zasiłki na dzieci (ang. child benefit), oraz dodatki dla mało zarabiających (Working Tax Credit). Stawka zasiłków określona jest jako kwota tygodniowa, a jej wysokość jest ustalana na okres całego roku podatkowego z góry (od kwietnia do kwietnia).

Zasiłek Child Tax Credit stanowi wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci do lat 16 i młodzież do lat 19 uczącą się w pełnym wymiarze godzin. Zasiłek ten przysługuje osobom wychowującym dziecko/dzieci samotnie bądź z partnerem, które ukończyły 16 lat i które mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii (co oznacza, że w Wielkiej Brytanii znajduje się ich ośrodek interesów życiowych).

 • Rodziny, które spodziewać się będą dzieci po kwietniu 2017 roku, nie otrzymają już Family Element w Tax Credit.
 • Working Tax Credit przysługuje osobom zatrudnionym lub samozatrudnionym (self-employed) otrzymującym niskie wynagrodzenie.
 • Child Tax Credit dodatek dla dziecka/dzieci przysługuje rodzicom otrzymującym niskie wynagrodzenie. Para składająca wspólny wniosek o Working Tax Credit może otrzymać do £2,010 rocznie. Samotny rodzic do £2,010 rocznie.

Kwoty zasiłków

 • Jeżeli pracujesz co najmniej 30 godzin w tygodniu możesz otrzymać do £810 rocznie. – Jeżeli masz stwierdzoną niepełnosprawność możesz otrzymać do £3000 – Ciężka niepełnosprawność: możesz otrzymać do £1290 rocznie (zazwyczaj na zasadzie renty inwalidzkiej)
 • Płacisz za zatwierdzoną opiekę nad dziećmi (opiekunka, przedszkole, żłobek), możesz otrzymać do £122,50 (1 dziecko) lub do £210 (na 2 dzieci) w tygodniu
 • Child Tax Credit kwota podstawowa (jest to tzw. „Element rodzinny”) do £ 545 rocznie.
 • Dla każdego dziecka (jest to tzw. „Element dziecięcy”) do £ 2.780 rocznie
 • Dla każdego dziecka niepełnosprawnego do £ 3,175rocznie
 • Dla każdego dziecka z ciężkim upośledzeniem do £ 1,290 rocznie

Musisz pracować określoną liczbę godzin w tygodniu, aby się zakwalifikować:

 • Osoby w wieku od 25 do 59 lat powinny pracować 30 godzin tygodniowo.
 • Osoby w wieku 60 lat lub powyżej: zakres czasu pracy powinien zawierać minimum 16 godzin.
 • Niepełnosprawni ubiegający się o dodatki-minimalnie 16 godzin pracy na tydzień.
 • Samotny rodzic pracujący nie mniej niż 16 godzin.
 • Para z dzieckiem /dziećmi zwykle minimalnie 24 godziny razem (jedno z rodziców musi pracować co najmniej 16 godzin w tygodniu)

Jak aplikować o zasiłek na dziecko?

Aby otrzymać zasiłek na dziecko, należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz CH2 i przesłać go wraz oryginałem aktu urodzenia (lub certyfikatu adopcji) pod adres: Child Benefit Office (GB) Washington Newcastle upon Tyne NE88 1ZD

O zasiłek można aplikować zaraz po urodzeniu dziecka, gdyż formalności zajmują mniej więcej 12 tygodni, a sam zasiłek może być wypłacony w skumulowanej kwocie do trzech miesięcy wstecz. Jeśli nie posiadasz jeszcze aktu urodzenia dziecka (lub certyfikatu adopcji) zalecane jest przesłanie samego wniosku i dosłanie dokumentów w późniejszym terminie.

O czym warto pamiętać?

Osoby pobierające zasiłek na dziecko mają obowiązek informowania Child Benefit Office o każdej zmianie dotyczącej jej rodziny. Za takie zmiany uważa się między innymi zawarcie związku małżeńskiego przez rodziców lub zakończenie edukacji przez dziecko.

Na TEJ STRONIE internetowej można sprawdzić należność obu dodatków.

Wniosek można zamówić telefonicznie bądź przez Internet NA TEJ STRONIE.

Autor: Monika Rupental – Kompleksowa pomoc w sprawach urzędowych – e-mail: officepl84@gmail.com tel. 07794681315