UK: uczniowie nie potrafią korzystać z toalety

0

Coraz większa liczba dzieci rozpoczynających szkołę, nie potrafi samodzielnie skorzystać z toalety – alarmują specjaliści dodając, że to problem, który przed laty niemal nie istniał.

Badania przeprowadzone w całym kraju wśród 700 nauczycieli ujawniły, że aż w 70% szkół mamy do czynienia ze wzrostem liczby dzieci, które rozpoczynając edukację, nie potrafią samodzielnie skorzystać z ubikacji.

Jak mówi Sheila Mercer, nauczycielka Norfolk z ponad 14-letnim doświadczeniem:

Każdego roku naukę u nas rozpoczyna co najmniej 10 dzieci, które nie potrafią odnaleźć się w toalecie. (…) Niezbędna wydaje się więc edukacja rodziców, aby potrafili odpowiednio przygotować dziecko wkraczające w świat relacji z rówieśnikami.

Wg najnowszych raportu Stowarzyszenia Wykładowców i Nauczycieli (Lecturers and Teachers Association), średni wiek, w którym dzieci zaczynają uczęszczać do toalety wzrósł do 3,5 roku. Przed 50 laty było to zaledwie 15 miesięcy!

(kmk)