Wypadki w kuchni

0
Highways Agencys Images are protected by copyright. This Image cannot be used without a license agreement. You must comply with the license applicable to the reproduction of this Image. Terms and Conditions at www.photos.highways.gov.uk

Praca w kuchni może być niebezpieczna, gdyż znajduje się tam duża ilość urządzeń, które stanowią ryzyko. Największym zagrożeniem są pożary podczas gotowania, a w następnej kolejności obrażenia spowodowane przez noże, urządzenia do przetwarzania żywności, kuchenki mikrofalowe oraz blendery.

Pożary są związane z okresem największego natężenia pracy podczas wakacji i stanowią 2 z każdych 5 zgłoszonych wypadków, których rezultatem są obrażenia ciała. Połowa z nich to zapalenie się oleju, tłuszczu lub podobnych substancji.

Wszelkiego rodzaju rany cięte spowodowane przez noże, dotyczą więcej niż 350,000 osób. Tępe noże są nawet bardziej niebezpieczne od ostrych, ponieważ korzystanie z nich wymaga użycia większej siły. Również wytarte ostrze może przyczynić się to tego iż nóż osunie się z krojonej rzeczy na czyjeś palce.

Ponad 37,000 osób doznało obrażeń podczas używania naczyń do gotowania. Dla przykładu – uchwyty mogą poparzyć, a szklane naczynia się rozbić.

Urządzenia do przetwarzania żywności powodują ponad 21,000 obrażeń do których zaliczają się między innymi rany cięte spowodowane przez ostrza.

Ponad 10,000 osób doznało obrażeń podczas korzystania z kuchenek mikrofalowych. Poparzenia zdarzają się najczęściej.

Ponad 9,600 wypadków wydarzyło się podczas używania blenderów.

Obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, że środowisko pracy jest tak bezpieczne jak to tylko możliwe. Jakkolwiek wiele osób uważa prawo odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa pracy, jako intruzyjne i czasami apodyktyczne, a jest ono po to, aby upewnić się iż pracodawca przestrzega jego obowiązku opieki odnośnie bezpieczeństwa pracowników.

O ile nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy może dojść do wypadku będącego wynikiem zaniedbania, wielu z nich można całkowicie zapobiec. Jeżeli pracodawca nie dopilnuje obowiązku opieki i dojdzie do wypadku w pracy, możesz mieć prawo aby rościć odszkodowanie.

Aby było to możliwe należy udowodnić:

– iż było się zatrudnionym

– iż pracodawca naruszył obowiązek opieki wobec pracownika

– oraz że rezultatem wypadku są obrażenia ciała.

Co powinna zrobić osoba, która doznała wypadku w pracy? Jeżeli doznałeś wypadku w pracy, możesz mieć prawo aby rościć odszkodowanie. Pracownicy często myślą, że wystąpienie z roszczeniem przeciwko pracodawcy może skończyć się zwolnieniem z pracy. Ale prawda jest taka, że większość pracodawców jest przygotowana, by upewnić się, że dostaniesz odszkodowanie na jakie zasługujesz.

Roszczenie odszkodowania może zapewnić pieniądze potrzebne aby stanąć z powrotem na nogi lub opłacić długoterminową opiekę medyczną i rehabilitację. To również oznacza iż możesz przestać się martwić o problemy finansowe i skoncentrować na powrocie do zdrowia.

Roszczenie może również uwidocznić problem w miejscu pracy lub w procedurach pracodawcy, które będą musiały zostać poprawione aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Dariusz Barabasz Kancelaria prawna Graham M Riley & Co. Solicitors Ltd

Informacji zawartych w tym artykule nie należy traktować, jako porad prawnych. Służą one wyłącznie do celów informacyjnych. O konkretną poradę prawną dla każdego przypadku z osobna należy zawsze zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanego prawnika.