Holistyczny model zdrowia

0

Już 50 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę na konieczność kompleksowego spojrzenia na zdrowie człowieka wprowadzając tzw. holistyczny model zdrowia i leczenia. Zakłada on jedność między kwestiami zdrowia fizjologicznego, psychicznego oraz społecznego funkcjonowania człowieka.

Zastępuje tzw. model biomedyczny, który w podejściu do choroby brał pod uwagę tylko fizjologię. Holistyczne podejście do leczenia polega na jednoczesnym zajmowaniu się psychiką i ciałem, zdrowiem fizycznym i mentalnym. Wymiar psychiczny w leczeniu onkologicznym jest bardzo ważny – często nawet ważniejszy od przyjmowanych leków. Niestety tak kompleksowe podejście do chorób wciąż nie jest zbyt popularne, a ma ono ogromne znaczenie w leczeniu np. nowotworów.

Leczenie medyczne jest już niewystarczające . W dzisiejszym świecie brakuje nam filozofii zdrowia. Przyszedł czas abyśmy poczuli odpowiedzialność za nasze własne zdrowie, zamiast poddawać się bez zastanowienia skutkom nowoczesnej cywilizacji.

Trudno być zdrowym, bo zdrowie, to zachowanie równowagi wszystkich części organizmu. Traktuję ciało jako całość, podczas gdy współczesna medycyna je rozdziela: jeśli coś dzieje się z wątrobą – mówi o chorobie wątroby, jeśli z żołądkiem – o chorobie żołądka.

Holistyczny sposób podejścia do człowieka oznacza , że traktujemy ciało jako pewien system, a zatem każda jego część jest połączona z inną. Wpływają one wzajemnie na siebie. Podobnie samochód tworzy system – ma akumulator, silnik itd. Nawet jeśli dobrze wygląda, a nie ma silnika, nie pojedzie. Jeśli któraś część ciała niedomaga – choruje cały człowiek. Niestety, współczesną medycyną rządzi specjalizacja: jeśli np. boli nas oko, idziemy do okulisty. A tak naprawdę może chodzić o to, że chora jest wątroba. Na przykład atak serca może być spowodowany chorobą nerek. Są specjaliści od każdej części ciała. Kiedy mamy zatem problem z sercem, kardiolog przepisuje nam tabletki, ich działanie nie jest obojętne dla innych części organizmu. Pojawia się problem z żołądkiem, idziemy do specjalisty od żołądka i dostajemy kolejne tabletki. Zdarza się, że działają sprzecznie ze sobą. Pogarszają tylko nasze zdrowie. I to właśnie jest „grzech” współczesnej medycyny- nie patrzy na organizm jako na całość.

Medycyna holistyczna traktuje człowieka jako całość. Ważna jest nie tyle choroba, co przyczyny tkwiące w organizmie, które pozwoliły, żeby choroba się rozwinęła. Medycyna ta respektuje „Przysięgę Hipokratesa” i prawa natury, które stara się zrozumieć i wykorzystać dla dobra chorego. Zmusza chorego do czynnego udziału w działaniach prowadzących do zdrowia. Wg Hipokratesa i innych „Ojców Medycyny” życie jest psychicznym i duchowym stałym rozwojem aż do śmierci, w dobrym zdrowiu fizycznym. Jesteśmy tak skonstruowani, że z powodzeniem możemy przeżyć około 120-130 lat, zachowując sprawność fizyczną, psychiczną i radość życia.

Medyczna definicja zdrowia dotyczy organów naszego ciała – jeśli wszystkie funkcjonują i jest między nimi równowaga to jesteśmy zdrowi.
Ta definicja skupia się na fizyczności, a na nasze zdrowie mają również wpływ inne czynniki – sfera duchowa i sfera mentalna(emocje) oraz sfera fizyczna.
Oznacza to, że mówiąc o zdrowiu musimy wziąć pod uwagę wszystkie trzy sfery i dopiero jeśli pomiędzy nimi istnieje równowaga, to jesteśmy zdrowi.

Wszystkie choroby mają podłoże w tym, iż organizm zawiera za dużo substancji toksycznych oraz jakiś z wyżej wymienionych czynników zakłócił naturalną równowagę organizmu i jego wszystkie części, organy nie były w stanie ze sobą współpracować.

Nasz organizm można porównać do takiej huśtawki-równoważni, jeżeli obie strony są zrównoważone, to wtedy organizm znajduje się w zdrowiu, jeżeli jednak jakiś czynnik wpłynie na to, że ta równowaga zostanie zachwiana, to wówczas będziemy mieli problemy z chorobami.

Ludzki organizm jest jednak mądrym tworem i za każdym razem będzie reagował na bodziec, który tę równowagę zachwiał i będzie się starał ponownie doprowadzić do stanu naturalnej równowagi.
Jeżeli przez długi czas nie będzie w stanie poradzić sobie z czynnikami, które źle wpływają na stan naszego zdrowia, schorzenia przerodzą się w choroby chroniczne, przeniosą się do naszych komórek, będzie się zwiększała ilość zawartych w nich toksyn,

Zdrowie jest naturalnym stanem dla organizmu, siły obronne człowieka powinny działać w ten sposób, aby równowaga zawsze była zachowana.

Źródło: Zdrowy styl życia

Iza Mikos