Co nam przysługuje w ramach NHS?

0

Po niedawnym referendum ws. Brexitu obserwujemy znaczące zmiany w systemie zasiłków i przepisów regulujących pobyt i przywileje obywateli UE mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Warto zatem przypomnieć, na jakie refundacje możemy liczyć ze strony brytyjskiej opieki medycznej – NHS.

Co ważne i zdecydowanie różne od polskiego systemu – opieka medyczna w UK jest w dużej części bezpłatna i prowadzona właśnie przez NHS. Przysługuje ona osobom, które mają nadany numer NIN, opłacają tu podatki, składki NIC (National Insurance Contributions) lub pobierają zasiłki. Dotyczy to także członków naszej rodziny (np. niepracujący małżonkowie, dzieci).

Wybór przychodni

W momencie, w którym zostaje nam nadany NIN (numer ubezpieczenia społecznego), należy zgłosić się do przychodni, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Aby zarejestrować się w wybranej placówce, musimy jedynie wypełnić prosty formularz.  Ważne, aby korzystać  z placówek oznaczonych logo NHS. Tylko one oferują darmową opiekę.

W ramach NHS obowiązuje system lekarzy pierwszego kontaktu, zwanych GP (General Practicioner). Jeśli mamy problem ze zdrowiem, najpierw powinniśmy się skierować do naszego GP. Od niego możemy uzyskać skierowanie na leczenie szpitalne, badania czy specjalistyczne konsultacje. Wiele podstawowych badań – jak pobieranie krwi, czy pobieranie wymazów – może zrobić nasz lekarz. Następnie wysyła on próbki do laboratorium i kilka dni później dzwoni do nas z wynikami. Jeśli GP nie jest w stanie zaradzić naszej dolegliwości, wskaże nam placówki i specjalistów, którzy pomogą w dalszym leczeniu.

Bezpłatna pomoc medyczna

Świadczenia bezpłatne dla wszystkich (nagłe wypadki):

 • opieka szpitalna w zdarzeniach nagłych (oddziały pogotowia ratunkowego, oddziały urazowe)

 • opieka w gabinecie lekarza GP w zdarzeniach nagłych

 • przewóz karetką w zdarzeniach nagłych

 • opieka poradni seksuologicznej

 • leczenie niektórych chorób zakaźnych oraz przenoszonych drogą płciową

Jeśli konieczne jest skorzystanie z innych świadczeń opieki zdrowotnej, osoba niezarejestrowana jako pacjent NHS może skorzystać z takiej opieki tylko odpłatnie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od pracowników gabinetu lekarza GP lub szpitala.

Osobom uprawnionym do opieki zdrowotnej przysługują następujące bezpłatne usługi:

 • wizyty u lekarza rodzinnego oraz większość innych usług w ramach jego opieki,

 • leczenie szpitalne (obejmuje nagłe przypadki i leczenie niewymagające natychmiastowej pomocy),

 • inne usługi w zależności od naszej sytuacji finansowej – posiadanych zasiłków, benefitów i certyfikatów potwierdzających prawo do otrzymania bezpłatnego świadczenia medycznego (Medical Exemption Certificate).
  Od 1 kwietnia 2011 roku rząd w Szkocji zniósł opłatę za leki przepisane przez lekarza, podobnie jak w Irlandii Północnej i Walii. Natomiast w Anglii od kwietnia wzrasta stawka za recepty o 20 pensów, czyli do poziomu 7,40 GBP.

  Dentysta w UK

  Dentyści w Wielkiej Brytanii są niezależnymi kontrahentami, którzy mogą zdecydować czy świadczyć usługi w ramach NHS (National Health Service – Państwowa Służba Zdrowia). Nie muszą wpisywać się do rejestru dentystów. Mają oni prawo do odstąpienia od indywidualnych ustaleń z pacjentami co do ich leczenia, pod warunkiem, że poinformują o tym 3 miesiące wcześniej.

  Nie wszyscy dentyści świadczą usługi w ramach NHS. Niektóre placówki oferują świadczenia tylko dla części osób – np. dzieci lub  korzystających ze świadczeń socjalnych czyli pobierających benefity i zasiłki.

Jeśli rejestrujesz się jako pacjent NHS, będziesz uprawniony do uzyskania opieki, poradnictwa i leczenia, a koszty z tym związane będą zdecydowanie niższe niż prywatnie.

Należy zaznaczyć, że usługi w ramach NHS nie będą obejmowały zabiegów kosmetyczne, takich jak np. wybielanie.

Bezpłatna opieka stomatologiczna w ramach państwowej służby zdrowia przysługuje:

 • dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia

 • młodzieży poniżej 19. roku życia, uczącej się w pełnym wymiarze godzin

 • kobietom w ciąży i matkom dzieci poniżej 12. miesiąca życia

 • osobom dorosłym otrzymującym zasiłek emerytalny (Pension Guarantee Credit) lub inne zasiłki, np. zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support, Working Tax Credit, Child Tax Credit) lub zasiłek dla osób poszukujących pracy (Jobseekers Allowance).

Osoby o niskich dochodach (także studenci i osoby starsze) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów leczenia stomatologicznego. W tym celu należy wypełnić formularz HC1, który można otrzymać w przychodni stomatologicznej lub na poczcie.

Opieka okulistyczna

U optyka nie trzeba się rejestrować, natomiast na badanie wzroku w ramach NHS trzeba się umawiać.

Badania wzroku są bezpłatne w ramach NHS w Szkocji, ale większość pacjentów musi płacić za okulary i szkła kontaktowe.

Niektórzy pacjenci otrzymują dopłatę w postaci kuponu NHS (NHS Optical Vouchers), którego mogą użyć przy zakupie okularów lub szkieł kontaktowych. Jeżeli wartość kuponu nie pokrywa ceny szkieł, należy dopłacić różnicę.

W Szkocji badanie wzroku wykonywane jest bezpłatnie. Dorośli są uprawnieni do bezpłatnego badania wzroku w ramach NHS co dwa lata, a osoby powyżej 70. roku życia co roku.

Do zniżek na zakup okularów i szkieł kontaktowych uprawnione są:

 • osoby poniżej 16 roku życia;

 • osoby w wieku 16, 17 i 18 lat uczące się w trybie dziennym;

 • osoby w wieku 60 lat i więcej;

 • osoby potrzebujące skomplikowanych szkieł;

 • osoby lub partnerzy otrzymujący Pension Credit Guarantee;

 • osoby lub partnerzy otrzymujący Income Support;

 • osoby lub partnerzy otrzymujący Income-related Employment and Support Allowance;

 • osoby lub partnerzy otrzymujący Income-Based Jobseeker’s Allowance;

 • osoby lub partnerzy posiadający NHS Tax Credit Exemption Certificate;

 • osoby posiadający NHS Low Income Scheme certificate.