Wkrótce zmiany w brytyjskich przepisach

0
zmiany w przepisach, ue vs uk, uk, cameron, betrix, cameron,
zmiany w przepisach, ue vs uk, uk, cameron, betrix, cameron,

W ostatnich kilku tygodniach byliśmy świadkami burzy wywołanej spotkaniem europejskich przywódców w Brukseli. Osiągnięto porozumienie w sprawie przyszłych warunków członkostwa tego kraju we Wspólnocie. Jednak Polacy mieszkający na terenie Wielkiej Brytanii są zaniepokojeni nadchodzącymi zmianami, i i chcą wiedzieć jaki wpływ na życie Polonii będzie miało porozumienie w Brukseli.

Wynikiem kompromisu jaki zaproponował Donald Tusk po wcześniejszym porozumieniu z D.Cameronem jest miedzy innymi projekt dotyczący ograniczenia zasiłków dla emigrantów.
Tym zagadnieniem zainteresowane są głównie rodziny z dziećmi, czy osoby pobierające zasiłki. Kwestia zasiłków na dzieci również była szeroko dyskutowana w Brukseli.
Przed negocjacjami Cameron chciał zatrzymania wszystkich wypłat zasiłków na dzieci , które mieszkają poza UK,a których rodzice pracują w Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z ustaleniami na szczycie, ustalono, że wypłaty świadczeń dla dzieci będą indeksowane do kosztów utrzymania dla dzieci mieszkających poza granicami Wielkiej Brytanii.
Istotną informacją jest to , że ustalenia te , będą miały zastosowanie w stosunku do osób nowo przybyłych na wyspy , od momentu wejścia w życie ustawodawstwa EU,(tutaj nie znamy jeszcze konkretnego terminu), a także wszystkich pracowników od 1 stycznia 2020 r .
W praktyce oznacza to, że nawet jeśli pracujesz w UK od wielu lat, a twoje dzieci przebywają w Polsce, to od stycznia 2020r, zasiłek Child Benefit będzie wypłacany w kwocie równoważnej zasiłkowi na dziecko w Polsce.
To samo będzie dotyczyło dodatku Child Tax Credits.
Obecnie, jeśli rodzic pracuje w UK, a dziecko przebywa w Polsce, rodzic może otrzymać dodatek Child Tax Credit oprócz zasiłku Chidl Benefit. Polskie przepisy o pomocy społecznej nie uwzględniają dodatku do niskich dochodów (takim jest Child Tax Credit),na dzieci, których jedno z rodziców pracuje w UK. Dlatego zasiłki te, po 1 stycznia 2020r najprawdopodobniej zostaną zupełnie wstrzymane na dzieci mieszkające w Polsce, natomiast dla osób nowo przybyłych mogą być zupełnie niedostępne. Wynika to z ustalenia o tak zwanym „hamulcu bezpieczeństwa”- !emergency brake”

Po wejściu w życie proponowanych zmian, według porozumienia w Brukseli ,
każdy kto przyjedzie do UK i nie znajdzie zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy, będzie zmuszony opuścić wyspy. Ponieważ będzie już obowiązywał tak zwany „ emergency brake”, UK nie będzie wypłacać takim osobom żadnych dodatków z tytułu niskich dochodów przez okres 7 lat od przybycia do UK.

Cameron domagał się czteroletniego zamrożenie świadczeń w miejscu pracy dla obywateli UE pracujących w Wielkiej Brytanii. Jak podają brytyjskie media „David Cameron zgodził się na duże ustępstwa, a mianowicie że wspomniane zmiany nie miałyby zastosowania do pracowników z UE którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, tylko dla nowo przybyłych.”(the Guardian)

Warto zaznaczyć, że planowane zmiany dotyczą również zawierania małżeństw.
Osoba spoza EU, która chce wstąpić w związek małżeński z osobą z EU, nie będzie miała prawa do osiedlenia się w UK z racji samego zawarcia małżeństwa z obywatelem, który to prawo posiada. Czyli na przykład, jeśli Polka wyjdzie za mąż za obywatela spoza UE, jej mąż nie będzie mógł automatycznie osiedlić się w UK, na tych samych prawach jak Polka, która jest obywatelem EU.

Zaostrzenie obecnych przepisów ma na celu zapobieganie fali zawierania fikcyjnych małżeństw, w celu otrzymania prawa pobytu dla obywateli spoza UE.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy ?

Prawdopodobnie po ogłoszeniu wyniku referendum powinniśmy poznać termin wejścia w życie nowych przepisów obowiązujących w całej EU. Pamiętajmy, że prawo nie dziala wstecz. Z pewnością wiele osób z Polski, które planowało swój wyjazd na wyspy, obecnie rozważa wszystkie za i przeciw. Omawiane ustalenia będą miały zastosowanie od momentu wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że dopóki przepis nie wejdzie w życie, każda osoba przyjezdna z EU podlega prawu obowiązującemu obecnie.
Konsekwencje wyjścia UK ze struktur UE?

Jeżeli okaże się, że jako obywatele EU zamieszkujemy w kraju nieprzynależnym do Unii, czy możemy spodziewać się większych zaostrzeń w dostępie do świadczeń socjalnych, nauki? Z pewnością to nie koniec propozycji premiera Camerona. Dodatkowo, w wirze nadchodzących zmian, urzędnicy będę się gubić. Już teraz obserwujemy nagminne naruszanie prawa, wydawanie decyzji niekorzystnych dla obywateli EU. Zdarza się, że uzasadnieniem odmownej decyzji świadczeń Child Benefit, Child Tax Credits czy innych, jest fakt że pochodzimy z Polski. Jest to oczywiście niezgodna z prawem decyzja,od której należy się odwołać. Jednak to jedynie przykład tego jaki zamęt może zapanować w urzędach po wejściu w życie omawianych przepisów.

Jeżeli mieszkamy w UK kilka lat, pobieramy jakiekolwiek świadczenia, czy to z tytułu dodatku do dochodu, czy choroby, nauki, Czy można zrobić cokolwiek, by zapobiec pomyłkowym w urzędach. Na pewno warto zachowywać wszystkie dokumenty, jakie otrzymujemy od urzędu, prosić o potwierdzenia złożenia wniosków, wysyłać listy przesyłka „signed for 1st class” i zachować paragony. Oprócz tego, należy o sprawdzić czy posiadamy wszystkie payslipy, P45 i P60, które są potwierdzeniem naszego zatrudnienia w danym czasie.
Osoby, które mieszkają w UK ponad 5 lat mogą wystąpić o stałą rezydenturę i obywatelstwo brytyjskie.
Staranie się o brytyjskie obywatelstwo jest kosztownym przedsięwzięciem. Niektóre osoby nie chcą stać się obywatelami Zjednoczonego Królestwa ze względów patriotycznych lub osobistych. Alternatywą dla tych osób, może być wystąpienie o stałą rezydenturę.
Otrzymane w formie dokumentu potwierdzenie, może okazać się pomocne , kiedy przypadkowo urzędnik uzna, że nie mamy prawa pobytu w UK na podstawie obco brzmiącego nazwiska lub zwyczajnie się pomyli. Osoby, które posiadają już stałą rezydenturę, mają również łatwiejszą drogę do uzyskania Obywatelstwa Brytyjskiego.
Warto także rozwijać i pogłębiać znajomość języka angielskiego, oraz szerokich umiejętności zawodowych, by móc spokojniej patrzeć w przyszłość..
Dla przypomnienia, referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w UE odbędzie się 23 czerwca 2016.