Potomstwo a rola ojca

0
Ojcostwo, rodzicielstwo, tata, ojciec, wychowanie,
Ojcostwo, rodzicielstwo, tata, ojciec, wychowanie,

Najnowsze badania pokazują, że nie tylko matki odgrywają kluczową rolę w psychorozwoju potomstwa. Ojcowie są równie ważni, szczególnie jeśli chodzi o rozwój językowy.

Wyniki badań prowadzonych przez jeden z amerykańskich instytutów naukowych dowodzą, że rola ojca może zajmować priorytetową pozycję pod względem rozwoju poziomu lingwistycznego u trzyletniego dziecka. Jak do tego dochodzi?

Otóż być może żaden tata nie przywiązuje tak szczególnej wagi na wypowiadane słów nieznanych dziecku. Z tego też powodu dochodzi do lawirowania pomiędzy bardziej skomplikowanymi konstrukcjami semantycznymi i zróżnicowaniem werbalnym, a to z kolei wzbogaca zasób słownictwa dziecka.

Ponadto badania dowodzą, że najmłodsi wsłuchują się bardziej w teksty czytane im przez tatę. Uniwersytet Harvarda opublikował ciekawe badanie, z którego wynika, że taki kontakt jest bardziej twórczy i stymulujący. Na tym nie koniec. Ojcowie mają kluczowe rolę w osiągnięciach edukacyjnych dzieci. Wyniki w szkole oraz plany dalszego kształcenia są ściśle powiązane z obecnością ojców w życiu dzieci. Dalsze badania zostały przeprowadzone na przestrzeni czterdziestu lat i były oparte na zaangażowaniu się ojców w życie dzieci. Polegały na sprawdzeniu tego, jak ten parametr odnosił się do procesu kształcenia. Wyniki okazały się zaskakujące!

W momencie, gdy ojcowie interesują się nauką dzieci — pomagają w pracy domowej, czytają na głos, zabierają na wycieczki ogólnoedukacyjne, a nawet znają imiona kolegów i koleżanek — dziecko ma tendencje do lepszego zachowania i czerpania radości z samej nauki. W przyszłości można się spodziewać także lepszych wyników i nawet wyższych kwalifikacji zawodowych. To istotna wiadomość dla par rozwiedzionych lub matek samotnie wychowujących dzieci; jeśli podtrzymanie więzi ojcowskiej jest możliwe, warto spróbować.