Uważaj na swoje prawa!

0

Wiele firm płaci innym za przygotowanie wzorów wykorzystywanych w ich produktach. Powodów jest wiele – brak czasu lub brak doświadczenia często oznacza, że kontrakty nie są dokładnie przygotowane, i nie zawierają prowizji dotyczących ochrony praw firmy zlecającej pracę. Nowa ustawa dotycząca własności intelektualnej weszła niedawno w życie i zmieniła wiele przepisów dotyczących takich właśnie umów.

Nowa ustawa, obowiązująca od pierwszego października tego roku, oznacza ogromną zmianę co do własności zleconych projektów. Nowe przepisy stanowią, że projektant zachowuje własność i wszelkie prawa do projektu jeżeli zawarta umowa nie zawiera innych ustaleń. To nowe prawo ma zastosowanie do każdego projektu zleconego w tym roku. Odzwierciedla ono aktualne stanowisko Unii Europejskiej dotyczącą własności projektów i wzorów.

Zmiany w prawie oznaczają, że zasady dotyczące projektów i wzorów są teraz takie same jak te dotyczące praw autorskich dotyczących zleconych prac. Prawa te są zarezerwowane dla autora, chyba że umowa zlecenia stanowi inaczej. Warto pamiętać, że prawa własności wszelkich projektów, wzorów itd. stworzonych przez pracowników w trakcie ich zatrudnienia należą do pracodawcy.

Nowe prawo oznacza, że klienci zlecający stworzenia projektów muszą pamiętać o określeniu pozycji dotyczącej własności intelektualnej w umowie. Jest to istotne w kontekście istniejących relacji, jak i jednorazowych kontraktów.

Urząd zajmujący się ochroną własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii opublikował wytyczne dotyczące niedawnych zmian, oraz ich wpływu na istniejące umowy. Warto się z nimi zapoznać. Dlaczego? Jeśli Państwo tego nie zrobią, może się okazać, że projektant zachował prawa do wzorów wykorzystywanych w Państwa produktach…i postanowił sprzedać je konkurencji!

Autor tekstu: Magdalena Urbanowska