Praca na własny rachunek, czyli jak polskie biznesy zasilają brytyjską gospodarkę

0
Praca

Gospodarka brytyjska wychodzi z recesji. Świadczą o tym tegoroczne dane, które wykazują 2,7 procentowy wzrost gospodarczy. Jest to najlepszym wynikiem wśród wysoko rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Według George’a Osborne’a w ciągu najbliższych lat deficyt budżetowy przekształci się w nadwyżkę, a dzięki temu dochody mieszkańców Wysp wzrosną. Przyczyniają się do tego ciągły wzrost ludności i niskie obciążenia podatkowe. Wszystko to sprawia, że imigranci chętnie inwestują w Wielkiej Brytanii. Według ostatnich danych na Wyspach działa 456 tysięcy przedsiębiorstw należących do obcokrajowców, co stanowi łącznie 1/8 wszystkich firm w UK. Dzięki obecności imigrantów z Europy Wschodniej Wielka Brytania świetnie zarabia. Szacuje się, że mieli oni mniej więcej 40-procentowy  udział w przyroście brytyjskiego PKB w ciągu ostatnich 10 lat.

Polscy biznesmeni w czołówce

Polacy przodują w ilości przedsiębiorstw zakładanych na Wyspach. Jak wynika z najnowszego raportu Centre for Entrepreneurs i DueDil, analizującego aktywność ekonomiczną emigrantów, Polacy znajdują się na 6. miejscu, tuż po Irlandczykach, Hindusach, Niemcach, Amerykanach i Chińczykach. Badanie ukazuje, że na Wyspach jest prawie 22 tysiące polskich przedsiębiorców i ponad 21 tysięcy polskich firm. Oprócz tego 62 tysiące naszych rodaków pracuje na własny rachunek (self-employed).

Wpływ społeczeństwa polskiego na gospodarkę brytyjską porównywalny jest do wpływu  dużego miasta takiego jak Liverpool. W latach 2006-2007 to właśnie Polacy szturmowali lokalną gospodarkę. Na początku były to restauracje i firmy budowlane, z czasem pojawiły się przedsiębiorstwa bardziej specjalistyczne tj. biura projektowe czy agencje marketingowe. Prestiżowy magazyn ‘Economist’ podaje przykłady polskich piekarń, które zaopatrują całe markety.Często właścicielami firm są osoby młode, a średnia wieku polskiego biznesmena to 36 lat. Firmy powstają głównie w dużych metropoliach tj. Londyn, Birmingham, Belfast czy Manchester. Warto dodać, że proces ten nie jest tylko efektem masowej emigracji, ale wynika tez z trendu do przenoszenia polskich przedsiębiorstw na Wyspy. Polaków przyciągają proste przepisy i liczne udogodnienia dla osób zakładających małe lub średnie przedsiębiorstwa m.in. wyższa kwota wolna od podatku i małe składki na ubezpieczenie.

Polak na zasiłku – mit czy prawda

Według ekonomistów Polacy to przedsiębiorczy naród, który wiele wnosi do budżetu Wielkiej Brytanii. Niestety powszechne opinie oraz głosy konserwatywnych partii stawiają wizerunek Polaka w negatywnym świetle. Faktem jest, że niespełna 20 tysięcy Polaków to osoby bezrobotne, a tylko niewielka liczba osób pobiera zasiłki socjalne. Jak pokazują badania brytyjskich uniwersytetów, emigranci z Unii Europejskiej wpłacają do budżetu o 34 % więcej niż z niego pobierają, podczas gdy rodowici obywatele pobierają o 11% więcej niż wpłacają. Emigracja wspomaga budżet brytyjski.

Dodatkowo Polki rodzą więcej dzieci, co z punktu gospodarczego jest bardzo korzystne, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną w Europie. Z dodatków na dzieci korzysta około 24 tysięcy rodzin imigrantów z UE posiadających łącznie około 40 tysięcy dzieci, w tym dwie trzecie to dzieci polskie. Jeśli uwzględnimy najnowsze dane według których na Wyspach żyje łącznie 1,2 miliona Polaków, to odsetek tych, którzy pobierają zasiłki jest naprawdę niewielki. Stanowimy natomiast potężną siłę gospodarczą, która ma ogromny wpływ na kształt Wielkiej Brytanii.

Ważne instytucje

Cennym źródłem informacji dla nowych przedsiębiorców są warsztaty dotyczące prowadzenia własnego biznesu. Na uwagę zasługują też regularne spotkania biznesowe prowadzone przez Polish Business Link oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (British-Polish Chamber of Commerce), które integrują polską społeczność biznesową w Wielkiej Brytanii. W Szkocji polskich przedsiębiorców wspiera Polska Izba Biznesu (Polish Chamber of Commerce). Promuje ona nasze przedsiębiorstwa, dba o interesy polskich firm w instytucjach rządowych oraz udziela darmowych porad członkom Izby.

Otworzenie własnego biznesu wiąże się najczęściej z dużym wydatkiem na starcie. Jeśli zgromadzone przez nas środki nie wystarczają, możemy ubiegać się o kredyt z banku, przyciągnąć zewnętrznych inwestorów lub postarać się o dofinansowanie z programów rządowych.

W 2013 roku powstała Polska Unia Kredytowa w Anglii (Polish Credit Union in United Kingdom) – pierwsza polska instytucja finansowa w UK, która udziela polskim konsumentom i przedsiębiorcom niskooprocentowanych, zwykle krótkoterminowych pożyczek. Na rynku dostępnych jest również wiele rodzajów grantów, czyli najczęściej bezzwrotnej zapomogi przeznaczonej na pomoc w rozwoju firmy. Przyznają je różne instytucje, tj. rząd Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, Business Gateway, Business Enterprise, lokalne władze, organizacje rządowe i charytatywne. W Szkocji prężnie działa program LearnDirect Scotland for Business, oferujący zdobycie odpowiednich umiejętności poprzez specjalistyczne szkolenia. Wśród funduszy warto zwrócić uwagę na LINK Scotland. Jest to organizacja non profit, która zrzesza setki inwestorów chcących zainwestować w przedsiębiorstwa znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju.

Autor tekstu: Joanna Pawlikowska

  • JimmiXzS

    xJy3MM http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com 2 lata ago

  • Barnypok

    ErNAQg http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com 2 lata ago