Zmiany w prawie pracy – lato 2013

0

Autorem artykułu jest prawnik Graeme L Duncan

Zasadniczo, rząd Wielkiej Brytanii, co roku wprowadza nowe przepisy związane z prawem pracy (ang. Employment Law) w dniach 6 kwietnia i 1 października. Jednakże, ten rok różnił się od innych, ponieważ wprowadzone zostały podczas tego lata, znaczące zmiany w prawie pracy. Kilka z tych zmian, jak również ich konsekwencje są bardzo ważne, zarówno dla pracodawcy jak również dla pracownika. Ten artykuł ma na celu omówienie tych zmian, datę ich wprowadzenia, jak również, krótkie przybliżenie skutków tych zmian.

Opłaty związane z Sądem Pracy
Od dnia 29 lipca 2013, pracownicy składający wniosek do Sądu Pracy po raz pierwszy będą zobowiązani uiścić opłatę. Opłaty te zostały podzielone na dwa rodzaje: podstawowe związane z wypłatami wakacyjnymi i te ważniejsze, bardziej złożone, związane z dyskryminacją bądź niesprawiedliwymi zwolnieniami. Opłaty podstawowe poziomu 1 wynoszą £160 za składanie wniosku i £230 za przesłuchanie tego wniosku. Opłaty poziomu 2 wynoszą £250 lub £950 zależnie od składanego wniosku.

Trybunał Pracy i Apelacyjny Trybunał Pracy zajmujący się opłatami, ustala o rodzajach wniosków, które składają się na poszczególną kategorie. Inne opłaty uiszczane są zgodnie z poszczególnymi wymogami wniosków składanych do Trybunału Pracy oraz zgodnie z ich dożywotnią trwałością. Tylko roszczący się pracownik musi uiścić opłatę poziomu 1-wszego bądź 2-go. Pozwany pracodawca nie jest obowiązany żadnymi opłatami.

Trybunał posiada władze nakazania przegranemu pracodawcy spłacenia należnych opłat pracownikowi.

Istotnym jest, wprowadzenie programu remisji płatności, który będzie umożliwiał tym, upoważnionym do programu, uchylenie się od uiszczania opłat, a w szczególności, pracownikom którzy zostali zwolnieni. Jednakże, jest to ważne dla wszystkich składających wniosek, by upewnić się, że uiszczona została opłata bądź wszystkie potrzebne informacje i dokumenty potrzebne do remisji płatności są przygotowane, w przeciwnym razie, wniosek nie będzie zaakceptowany.

Istnieją również ograniczenia czasowe do większości wniosków.
Pracownicy, uważający że mogą mieć podstawy do złożenia wniosku, nie powinni się zniechęcać, lecz sugerowane im jest, by sprawdzili czy kwalifikują się do programu remisji płatności. Adwokat może udzielić wyspecjalizowanej porady dla każdego składającego wniosek do Trybunału Pracy.

Ugoda
Od dnia 29 lipca 2013, nowe przepisy zostały wprowadzone, by umożliwić pracodawcy i pracownikowi dojście do porozumienia przy użyciu ugody. Tego rodzaju porozumienie istniało wcześniej, jednakże znane było pod nazwa porozumienia za pomocą kompromisu.

Ważną zmiana, jest fakt dotyczący dyskusji na temat zakończenia zatrudnienia za pomocą ugody, który od tej pory uważany jest za poufny i nie może być użyty w sądzie lub w Trybunale Pracy, chyba że, przedsięwzięte dyskusje spełniają wymogi nowej ustawy.

Jest to istotny fakt, ponieważ oznacza że, pracodawca I pracownik mogą poruszyć względem siebie kwestie zakończenia zatrudnienie przy pomocy ugody, bez niepokojących reperkusji. Przykładowo, pracownik, który nie był zadowolony z nowej roli w swoim zatrudnieniu, może ubiegać się o odprawę od pracodawcy, zgodnie z ustawą o ugodzie.

Tak jak w akcie o kompromisie, który wyparto, ugoda musi być w formie pisemnej I jest ważna I legalnie zatwierdzona, jeśli pracownik dostał niezależna legalna poradę na temat warunków ugody. Pracodawca uiszcza płatność za legalną poradę pracownika.

Prawnik może zaoferować legalna poradę pracodawcy I pracownikowi, którzy próbują rozstrzygnąć sprawę za pomocą ugody.

Trybunał Pracy i odszkodowanie
Od dnia 20 lipca 2013, kwotą odszkodowania za niesprawiedliwe zwolnienie, które Trybunał pracy może osadzić jest £74,200.00 lub jednoroczna wyplata. Ta istotna zmiana zbiegła się z innymi zmianami dotyczącymi sposobu, w który Sąd Pracy działa. Większość zmian jest proceduralna w naturze.

Jednakże, najbardziej istotnym dla obywateli, którzy roszczą się w Sądzie Pracy będzie zwiększenie okazji, w których przesłuchania odbywać się będę przed Sędzią Trybunału Pracy w odosobnieniu ( w przeciwieństwie do Trybunału Pracy składającego się z sędziego i dwóch członków z urzędu ). Trybunał ustalił poczynania w celu zachęcania roszczących się do mediacji.

Prawnik może udzielić wyspecjalizowanej porady dla wszystkich, którzy złożyli wniosek do Sądu Pracy bądź, którzy rozmyślają o złożeniu takowego wniosku.

Krajowa Płaca Minimalna
Od dnia 01 Października 2013 Krajowa Płaca Minimalna wzrośnie do:
• dla osób mających lat 21 lub więcej – £6.31 na godzinę
• dla osób mających lat 18 – 20 – £5.03 na godzinę
• dla osób poniżej 18 roku życia – £3.72 na godzinę
• osoby uczące się – £2.68 na godzinę

  • Roberterego

    best place to buy essays 1 rok ago

  • Kristy

    That's really thikinng at a high level 2 lata ago