Sławomir Mrożek – Ostatnie "Tango" w Nicei

0


15 sierpnia zmarł Sławomir Mrożek. Twórca zaszufladkowany jako pisarz licealnych lektur czy „reprezentant teatru absurdu”.

Był prozaikiem, dramaturgiem, rysownikiem, krytykiem teatralnym, publicystą, autorem scenariuszy i reżyserem filmowym.

Przez większą część życia tworzył na emigracji. Jego sztuki są grywane na całym świecie od Francji po Syberię. Jego nazwisko stało się hasłem zrozumiałym wszędzie tam, gdzie trzeba podkreślić jakiś szczególny nonsens: mawia się wtedy, że „to jak z Mrożka”.

Sławomir Mrożek urodził się 29 czerwca 1930 r. w Borzęcinie niedaleko Krakowa. Po wojnie rozpoczął studia na kilku kierunkach, ale żadnego nie ukończył. Zaczął za to współpracować m.in. z „Dziennikiem Polskim”, „Szpilkami”, „Po prostu”, „Nową Kulturą”.

W 1963 wyemigrował. W następnych latach mieszkał we Francji (w Paryżu), następnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech i Meksyku.
Do Polski wrócił w 1996 roku. Rok po powrocie, Sławomir Mrożek został odznaczony przez Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku pisarz ponownie zdecydował się opuścić kraj. Osiadł wraz z żoną w Nicei.

W 2002 przeżył udar mózgu, którego wynikiem była afazja. Utracił wtedy możliwość posługiwania się językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie. Dzięki terapii odzyskał zdolność pisania i mówienia. Efektem walki z chorobą jest jego autobiografia. „Baltazar. Autobiografia” ukazała się w 2006 r.
Po „Baltazarze” Mrożek przestał pisać. W 2010 r. ukazał się pierwszy tom „Dziennika” obejmujący lata 1962 – 1969.

Sławomir Mrożek to najczęściej grywany polski współczesny dramaturg, autor satyrycznych opowiadań. W swojej twórczości tropił absurdy i romantyczne stereotypy zakorzenione w mentalności Polaków.